Susivienijimų veikla

Šiaulių miesto metų mokytojai

Spalio 8 d. Šiaulių arenoje Tarptautinės mokytojų dienos proga surengtoje šventėje buvo paskelbti Šiaulių miesto metų mokytojai.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad net 3 iš 10 laureačių yra Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos aktyvios narės.

Dalė Dargienė, Šiaulių meno mokyklos teatro mokytoja.

Irma Bartkevičienė, Šiaulių Gytarių progimnazijos gamtos mokslų mokytoja.

Kristina Bliūdžiuvienė, Šiaulių Dainų progimnazijos anglų kalbos mokytoja.

Me­tų mo­ky­to­jo ap­do­va­no­ji­mas ski­ria­mas už ly­de­rys­tę, ak­ty­vu­mą, kū­ry­biš­ku­mą, reikš­min­gą veik­lą mies­to bend­ruo­me­nei, mo­ky­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žo kė­li­mą. Kan­di­da­tus ap­do­va­no­ji­mams tei­kia ug­dy­mo įstai­gos.

Plačiau apie renginį skaitykite:

https://www.skrastas.lt/aktualijos/siauliuose-pagerbti-metu-mokytojai?fbclid=IwAR1Ir7XgnUAzmXAq0d49NAB22cAdzyxvPRJN_mF3mUSRkQLpPUPvCmHa2aY