Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

Šiaulių miesto metų mokytojai

Spalio 8 d. Šiaulių arenoje Tarptautinės mokytojų dienos proga surengtoje šventėje buvo paskelbti Šiaulių miesto metų mokytojai.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad net 3 iš 10 laureačių yra Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos aktyvios narės:

  • Dalė Dargienė, Šiaulių meno mokyklos teatro mokytoja.
  • Irma Bartkevičienė, Šiaulių Gytarių progimnazijos gamtos mokslų mokytoja.
  • Kristina Bliūdžiuvienė, Šiaulių Dainų progimnazijos anglų kalbos mokytoja.

Me­tų mo­ky­to­jo ap­do­va­no­ji­mas ski­ria­mas už ly­de­rys­tę, ak­ty­vu­mą, kū­ry­biš­ku­mą, reikš­min­gą veik­lą mies­to bend­ruo­me­nei, mo­ky­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žo kė­li­mą. Kan­di­da­tus ap­do­va­no­ji­mams tei­kia ug­dy­mo įstai­gos.

Plačiau apie renginį skaitykite čia:

https://www.skrastas.lt/aktualijos/siauliuose-pagerbti-metu-mokytojai?fbclid=IwAR1Ir7XgnUAzmXAq0d49NAB22cAdzyxvPRJN_mF3mUSRkQLpPUPvCmHa2aY

LŠMPS Šiaulių susivienijimo informacija