Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos dėl mokymo COVID-19 pandemijos metu

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono techninė patariamoji grupė (TPG) 2020 m. gruodžio 8 d. aukšto lygio susitikimo metu patvirtino rekomendacijas dėl mokymo COVID-19 pandemijos metu.

Vaikai ir paaugliai nelaikomi pagrindiniais SARS-CoV-2 nešiotojais mokyklose

COVID-19 vaikams nustatomas rečiau negu suaugusiesiems. Švietimo įstaigose viruso sklaida gali būti ribota, jei taikomos veiksmingos pandemijos poveikio mažinimo ir prevencijos priemonės. PSO Europos regione viruso protrūkius daugiau pastebime vidurinėse ir vyresnių klasių mokyklose nei pradinėse, kur vaikų amžius yra iki 10-12 metų. Mokyklose taip pat pasitaiko atvejų, kai COVID-19 užsikrečia tik įstaigos darbuotojai. Duomenys rodo, kad vaikai ir paaugliai gali užsikrėsti, bet jie nėra pagrindiniai pandemijos skleidėjai ir jaunesnio amžiaus vaikų ligos dinamika yra lėtesnė. Įvairiausių priemonių, tarp jų ir mokyklų darbo ribojimai, buvo imtasi siekiant kontroliuoti COVID-19 plitimą visuomenėje, bet būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp šių priemonių įvedimo ir užtikrinimo, kad vaikai galėtų toliau mokytis ir kuo daugiau bendrauti.

Svarbiausi klausimai:

 1. Mokyklų neuždarymas – pagrindinis tikslas.

PSO, UNESCO ir UNICEF pažymėjo, kad reikia palaikyti vaikų bendrą gerovę, sveikatą ir saugumą, todėl švietimo tęstinumo užtikrinimas turėtų būti visų svarbių svarstymų ir sprendimų priešakyje.

PSO Europos regiono TPG rekomendacijos:

 • mokyklos turi būti įtrauktos į tų vietų sąrašą, kurios būtų uždaromos paskutinės, nes buvo įrodyta, kad mokyklų uždarymas gali pakenkti vaiko sveikatai ir gerovei bei ugdymo rezultatams;
 • neturėtų būti aktyviai uždaromos mokyklos;
 • jei įvyksta didelis protrūkis arba viruso plitimo visuomenėje nebegalima suvaldyti jokiomis kitomis priemonėmis, vis tiek mokyklų uždarymas gali būti taikoma tik kaip kraštutinė priemonė;
 • priemonės, skirtos kontroliuoti SARS-CoV2 plitimą mokykloje, turėtų būti pritaikytos skirtingų amžiaus grupių poreikiams;

TPG pažymi, kad nors atskirų priemonių veiksmingumas nėra žinomas, tačiau taikymas tik vienos priemonės yra nepakankamas.

 1. Testavimo strategija mokyklos aplinkoje

Įprasta visų vaikų ir mokyklos darbuotojų galimų ligos simptomų ir temperatūros patikra atrodo, kad nėra naudinga kontroliuojant infekcijos plitimą mokyklose ir visuomenėje. Ateinančią žiemą tikriausiai bus neįmanoma ištirti visus vaikus, turinčius galimų simptomų, net ir didesnių pajamų lygio šalyse. Reikia įvertinti greitųjų diagnostinių antigenų tyrimų naudą mokykloje. Pageidautina įgyvendinti testavimo strategiją, kurioje pagrindinis dėmesys būtų skiriamas pažeidžiamoms grupėms ir vaikams, turintiems gretutinių ligų, ir galimo protrūkio prevenciją. Kai kurios šalys rekomenduoja, kad rudens/žiemos sezono metu vaikai, turintys įprastų kvėpavimo takų ligų simptomų, kuriems netaikoma pirmenybė testavimui, turėtų likti penkias dienas namuose ir visiškai pasveikti. Jeigu po penkių dienų simptomai lieka, jie turi būti ištirti. Reikia daugiau argumentų, kad būtų galima geriau suprasti, kokių konkrečių veiksmų reikėtų imtis, kad būtų sumažinta viruso sklaida ir tuo pačiu žala vaikams, kai jie negali lankyti mokyklos.

PSO Europos regiono TPG rekomendacijos:

 • besimptomiai vaikai ir paaugliai neturėtų būti reguliariai tikrinami;
 • reguliaraus temperatūros ar ligos simptomų tikrinimo mokyklose reiktų vengti, nes nėra įrodymų, pagrindžiančių jų naudojimą;
 • reikia teikti pirmenybę testavimui vaikų, kuriems pasireiškia simptomai ūminės kvėpavimo takų infekcijos, ypatingai jeigu jie priklauso pažeidžiamai, rizikos grupei arba yra kitoje ypatingoje situacijoje, kai yra didelė tolimesnio viruso plitimo rizika;
 • vaikų grupių tyrimas mokyklos aplinkoje turėtų būti organizuojamas taip, kad būtų galima tęsti mokymosi procesą.
 1. Taikomų rizikos mažinimo priemonių veiksmingumas

Nėra atlikta pakankamai tyrimų, kokį poveikį rizikos mažinimui mokyklose turi tokios priemonės, kaip vaikų kontakto ribojimas, kaukių dėvėjimas (lauke arba klasėse nuolat), įvairių vietų uždarymas ir veiklų sustabdymas (žaidimų, sporto salių, valgyklų, tualetų ir t.t.), patalpų vėdinimas. Ribojimus reikia vertinti atsižvelgiant į numatomą ir galimą neigiamą poveikį ir į skirtingas amžiaus grupes. Kaukių dėvėjimas yra sudėtingas klausimas, tačiau turėtų būti laikoma viena iš priemonių, apsaugančių ir užkertančių kelią viruso perdavimui ir plitimui. PSO paskelbtose rekomendacijose teigiama, kad vaikams iki 5 metų kaukių dėvėti nereikia. 6–11 metų amžiaus vaikų rizika turėtų būti vertinama ir kaukės turėtų būti dėvimos atsižvelgiant į viruso sklidimo visuomenėje lygį, gebėjimą išlaikyti fizinį atstumą ir nuolatinį patalpų vėdinimą. Vaikams, vyresniems kaip 12 metų, turėtų būti taikomi tokie patys principai kaip ir suaugusiems, kai būnat uždarose patalpose dėvimos kaukės ir ilgą laiką žmonės būna kartu. Kai kuriose šalyse priimamos ir tokios priemonės – mokyklos aplinkos purškimas dezinfekciniu skysčiu, perdėtas paviršių dezinfekavimas, o ne valymas ir perdėtas rankų plovimas – kurių vertė infekcijų kontrolei yra maža arba jos iš viso nėra, o gali turėti net ir neigiamą poveikį.

PSO Europos regiono TPG rekomendacijos:

 • šalys turi atidžiai įvertinti tikėtiną naudą ir žalą jaunesnių ir vyresnių vaikų amžiaus grupėms, priimant sprendimus dėl infekcijų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo ir taikymo kitų rizikos mažinimo priemonių mokyklose;
 • visos priemonės turėtų būti iš naujo įvertintos, kai atsiranda įrodymų, ypatingą dėmesį skiriant teisingumui;
 • šalys turėtų reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti savo ribojimus, atsižvelgiant į atsirandančius įrodymus ir nutraukti ribojimus, kurie neturi jokio poveikio arba yra kenksmingi.
 1. Švietimo rezultatai, psichinė ir socialinė gerovė

Kadangi aukščiau minėtos priemonės gali turėti neigiamą poveikį švietimo rezultatams, psichikos sveikatai, socialinei gerovei ir su sveikata susijusiam elgesiui, reikėtų atidžiai apsvarstyti teigiamą ir neigiamą jų poveikį. Pateikti duomenys rodo, kad mokymosi praradimai dėl izoliacijos, mokyklų uždarymo ir net nuotolinio mokymo yra kelis kartus didesni labiau skurstančių vietovių nei mažiau mokyklose. Mokyklos atlieka ne tik švietimo, bet ir kitas esmines funkcijas, kurių negalima atlikti internetu, įskaitant galimybę realiai bendrauti su bendraamžiais, o tai labai svarbu sveikam vystymuisi. Dėl šių priežasčių nuotolinis mokymas išlieka nepakankama alternatyva. Be to, yra įrodymų, kad daugiau vaikų patiria maisto trūkumą dėl nepakankamo maitinimo mokyklose, o smurto prieš vaikus lygis didėja jiems laiką leidžiant namuose izoliacijos ir mokyklų uždarymo metu.

PSO Europos regiono TPG rekomendacijos:

 • šalys turėtų įsteigti karštąsias linijas vaikams ir paaugliams, ieškantiems psichologinės pagalbos;
 • uždarant mokyklas, šalys turi užtikrinti pakaitines paslaugas tiems, kurie jas paprastai gauna mokykloje, pavyzdžiui, sveikatos priežiūra ir, jei įmanoma, maitinimas mokyklose;
 • šalys turėtų užtikrinti prieigą prie nuotoliniam mokymuisi reikalingų prietaisų ir priemonių, įskaitant veikiantį interneto ryšį moksleiviams ir mokytojams, nepriklausomai nuo to, ar mokyklos uždarytos, ar atviros;
 • karantino priemonės gali pareikalauti moksleivių dalyvavimo pamokose virtualiuoju būdu.
 1. Vaikai, esantys pažeidžiamose situacijose

Apskritai vaikai nelaikomi pažeidžiama COVID-19 grupe. Tačiau asmenims, gyvenantiems socialiai pažeidžiamose situacijose, neproporcingai didelį poveikį daro mokymo ir mokymosi individualiai struktūros pokyčiai. Mokyklos teikia ne tik švietimą, bet ir kitas kritines paslaugas vaikams, pavyzdžiui, suaugusiųjų priežiūra ir maitinimas mokyklose. Šių paslaugų nebuvimas gali užkrauti papildomą finansinę naštą namų ūkiams, ypač pažeidžiamiausiems. Kai vaikai mokosi iš namų, tėvams ir globėjams atsiranda papildomų pareigų, kurios gali turėti įtakos jų galėjimui uždirbti pinigus. Reikia atsižvelgti į individualią vaiko situaciją, kai būtina pereiti prie hibridinio mokymo arba visiško nuotolinio mokymosi, bet numatyti galimybę vaikams, kurių tėvai dirba su pandemijos suvaldymu, arba vaikams iš pažeidžiamos aplinkos mokytis įprastiniu būdu. Nuotolinis mokymas turėtų apimti švietimą, o ne vien tik vaikų priežiūrą. Vaikams, kurie jau turi sveikatos sutrikimų, gali padidėti rizika užsikrėsti, tačiau jiems ir toliau turi būti sudaromos galimybės mokytis ugdymo įstaigoje, o jų galima rizika turėtų būti vertinama individualiai. Pagrindinis tikslas – leisti vaikams gyventi kaip įmanoma įprastesnį gyvenimą.

PSO Europos regiono TPG rekomendacijos:

 • šalys turėtų teikti papildomą paramą nepasiturinčių vietovių mokykloms ir vaikams, gyvenantiems pažeidžiamose situacijose;
 • mokyklos turėtų įgyvendinti papildomas priemones, kurios padėtų toliau apsaugoti vaikus socialiai pažeidžiamose situacijose, įskaitant tiesioginį susisiekimą su tais, kuriems gresia mesti mokyklą;
 • gyvenimas pažeidžiamoje situacijoje (namuose trūkumas prieigos prie kompiuterio ir interneto) turėtų būti vienas iš kriterijų, leidžiančių kai kuriems vaikams fiziškai būti mokyklose kai reikia pereiti prie hibridinio mokymo ar visiško nuotolinio mokymosi;
 • vaikai, kurie jau turi sveikatos sutrikimų, neturėtų būti automatiškai perkeliami į nuotolinį mokymasi, bet jų rizika turėtų būti vertinama individualiai.
 1. Tikėtini pokyčiai mokyklos aplinkoje, kurie būtų naudingi ir infekcijų kontrolei ir vaikų sveikatai

Investuojant į bendrą mokyklos aplinką, siekiant pagerinti infekcijų kontrolę, pirmenybė turėtų būti teikiama priemonėms, kurios turės teigiamą poveikį vaikų sveikatai ir gerovei. Moksleivių ir darbuotojų sveikatos raštingumo gerinimas padės jiems geriau suprasti rizikos mažinimo priemonių pagrindą ir paskatins vaikus, paauglius ir mokyklos darbuotojus laikytis jų. Patobulintas vandens tiekimas, sanitarinės sąlygos, patalpų vėdinimas bei mažesnės klasės mokykloje gali padėti sumažinti viruso sklaidą. Įprastomis, ne COVID-19, aplinkybėmis gerai pasirengęs mokyklos medicininis personalas gali tinkamai reaguoti į ligą ar traumą, teikti psichinės sveikatos pagalbą ir nukreipti vaikus į pagalbos tarnybas; pandemijos metu jie taip pat gali padėti įgyvendinti su COVID-19 susijusias priemones. Skatinant atvykimą į mokyklą pėsčiomis ar važiuojant dviračiu, sumažinama užsikrėtimo galimybė perpildytame viešajame transporte ir prisidedama prie asmeninės fizinės gerovės.

PSO Europos regiono TPG rekomendacijos:

 • pandemijos metu skatinti sveikatos priežiūros principų įgyvendinimą mokyklose yra dar svarbiau – šalys turėtų naudoti sveikatos priežiūrą skatinančius mokyklos tinklus, kad užtikrintų ilgalaikį sveikatos gerinimą mokyklose visos pandemijos metu, ir įtvirtinti šiuos principus, kaip dalį atsistatymo proceso;
 • mokyklos turėtų patobulinti savo infrastruktūrą, be kita ko, užtikrinti rankų plovimo įrenginius su tekančiu vandeniu ir patikimais reikmenimis bei pakankamo dydžio ir tinkamas tualeto patalpas;
 • šalys turėtų užtikrinti, kad būtų priimtas pakankamas mokytojų skaičius, kad būtų galima sumažinti klasių skaičių, o tai padės pagerinti infekcijų kontrolę, taip pat pagerinti vaikų sveikatą ir švietimo rezultatus;
 • mokinių, mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų nuomonė turėtų būti išklausyta ir atspindėta siekiant užtikrinti, kad rizikos mažinimo priemonės būtų efektyvesnės jų kasdieniniame darbe ir kad jie turėtų įgaliojimus įgyvendinti priemones, tuo pačiu galėdami atlikti pagrindines funkcijas.
 1. Vaikų ir paauglių dalyvavimas priimant sprendimus

Vaikai turi skirtingą patirtį, susijusią su mokyklų uždarymu, nuotoliniu mokymusi ir kitomis priemonėmis – nuo didelių praradimų, susijusių su motyvacija, išsilavinimu ir sveikos kasdienybės bei socialinio gyvenimo palaikymu, iki teigiamų jausmų dėl padidėjusios autonomijos ir laiko taupymo. Vis dėlto dominuoja neigiama patirtis ir jausmai, ypač ilgesnį laiką uždarant mokyklą. Visų klasių moksleiviai informuoja, kad efektyvus nuotolinis mokymasis nevyksta.

PSO Europos regiono TPG rekomendacijos:

 • šalys raginamos pripažinti vaikų ir paauglių požiūrį ir suteikti svorio jų balsams, susijusiems su mokymu ir ribojimais pandemijos metu;
 • reikia paprašyti įvairių amžiaus grupių vaikų ir paauglių pateikti savo nuomonę apie priemones, kurios daro jiems įtaką ar padeda;
 • jaunimo organizacijos turėtų dalyvauti šiuose procesuose.

PSO Europos regiono informacija