Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

Nesutiko, kad darbo krūvis valytojoms būtų padidintas

Liepos 8 dieną sušaukto Rietavo savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio darbotvarkėje buvo vos du klausimai, tačiau svarstymai užsitęsė beveik valandą. Po ilgų diskusijų, kurias meras Antanas Černeckis įvardijo kaip „emocinius žaidimus“, sprendimo projektas dėl Rietavo savivaldybės ugdymo įstaigų valomų patalpų plotų normatyvų buvo atmestas.

Profsąjungos lyderis stojo valytojų pusėn

Sprendimo projektu buvo siūloma nustatyti vienai valytojos pareigybei valomą plotą – 800 kv. m. Nustatant darbo krūvį taikyti šiuos plotų perskaičiavimo koeficientus: kabinetams, klasėms, koridoriams, rūbinėms, bibliotekai, salėms – 1; laiptams, laboratorijoms, mokymo dirbtuvėms – 1,5; tualetams, dušams, prausykloms, persirengimo kambariams – 3; sandėliams, archyvams – 0,25; patalpoms, kurios naudojamos du, tris ir mažiau kartų per savaitę – 0,25.

Kaip sakė projektą ruošusi Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyresnioji specialistė Rita Šinkūnė, pagal šiuo metu galiojančią tvarką valomi plotai vienai pareigybei savivaldybės mokymo įstaigose yra nevienodi. Kintant mokinių judėjimo intensyvumui, nuspręsta patvirtinti naujus visoms mokykloms vienodus valomų plotų normatyvus.

Komiteto narys, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Rietavo savivaldybės susivienijimo pirmininkas Alfredas Mockus sprendimo projektą įvardijo kaip darbo sąlygų valytojoms bloginimą.

„Daugumoje savivaldybės ugdymo įstaigų vieno valytojos etato valymo norma yra 650 kv. m, o dabar siūloma patvirtinti 800 kv. m. Jei priimtume tokį sprendimą, tai Rietave valomi plotai būtų, ko gero, didžiausi visoje Lietuvoje. Taip neteisinga. Tuo labiau kad valytojos turi papildomo darbo – viską dezinfekuoti – dėl karantino“, – kalbėjo politikas.

R. Šinkūnės žiniomis, tokį pat darbo krūvį – 800 kv. m – yra nustačiusios ir dar dvi – Marijampolės ir Visagino – savivaldybės.

Įstaigų vadovai elgiasi kaip išmano

„Anksčiau Lauryno Ivinskio gimnazijoje mokėsi per tūkstantį mokinių, o dabar tik šeši šimtai. Mes turime didžiulius plotus ir mažą moksleivių skaičių, todėl taikyti valytojoms tokias pat normas, kokios taikomos apkrautose mokyklose, kur teršimas į kvadratinį metrą daug didesnis, būtų, švelniai tariant, neteisinga. Niekas nepasakys, kad mūsų savivaldybės mokyklose valytojos perkrautos darbu“, – išsakė priešingą kolegai poziciją meras A. Černeckis.

R. Šinkūnė prasitarė, kad nors anksčiau Savivaldybės taryba ir buvo patvirtinusi 650 kv. m valomą plotą vienam etatui, kai kurių mokyklų vadovai sprendimo nesilaikė – susitarę su darbuotojomis priskyrė net 100 kv. m didesnius plotus. Pasak vyr. specialistės, taip elgdamiesi direktoriai tvarkėsi ekonomiškai – taupė pinigus.

„Kieno sąskaita taupo? Darbo kodeksą pasiskaitykite… Jeigu įstaigos vadovai elgiasi kaip išmano, verčia žmones dirbti daugiau, nei nustatyta, kam tada taryba iš viso priima sprendimus? Vadinasi, Savivaldybės administracija nekontroliuoja sprendimų įgyvendinimo“, – piktinosi situacija A. Mockus.

Meras A. Černeckis valytojų neužstojo

Pasak Savivaldybės vadovo, valytojų darbas toks geras, kad visuomenėje formuojasi nuomonė, jog nėra geresnės profesijos: „Nė į vieną darbo vietą nėra tokio konkurso. Neteisinga, kad žmonės, kurie šienauja nuo ryto iki vakaro, dirba visą dieną karštyje, gauna tiek pat algos kaip ir mokyklų valytojos.“

Algimantas Mickus paskaičiavo, kad, pritarus siūlomam sprendimui, valytoja per mėnesį turėtų išvalyti 3 000 kv. m didesnį plotą. Jis domėjosi, ar, drastiškai išaugus darbo krūviui, būtų padidintas ir atlygis.

Atsakydamas kolegai, meras A. Černeckis priminė, kad Lietuvoje kalbama apie minimalios algos didinimą. Bet iš viso Savivaldybės vadovo pasisakymo buvo galima suprasti, kad, jo nuomone, valytojų atlyginimai ir taip gana neblogi. „Minimalus atlyginimas baigia pavyti kai kurių specialistų algas. Socialiniams, kultūros darbuotojams, mokytojams atlyginimai buvo didinami, kitiems specialistams – ne. Ateiname į laikotarpį, kai reikės vykdyti algų reformą, peržiūrėti visų darbo užmokesčius“, – dėstė Savivaldybės vadovas.

Sprendimo projektas – atmestas

Po ilgų diskusijų prieita prie balsavimo: A. Mockui balsuojant „prieš“, komiteto pirmininkei Eglei Fabijonavičienei ir Virgilijui Ruškiui „už“, Augustui Šlimui, A. Mickui ir Sauliui Jonušui susilaikius, sprendimo projektas buvo atmestas.

Komiteto nariai – suinteresuoti asmenys?

Keista, kad būtent tada, kai sprendimo projektas buvo atmestas, Savivaldybės vadovas A. Černeckis pastebėjo, kad komiteto nariai yra „suinteresuoti asmenys“ – mokytojai, o A. Mockus – dar ir profsąjungos lyderis.

„Jūs naudojatės ir tarybos nario, ir profsąjungos pirmininko antpečiais. Ginate darbuotojų interesus. Atsirandate interesų zonoje. Gal ir nieko čia tokio, bet reikėtų pasižiūrėti, kaip turėtų būti. Gal turėtumėte susilaikyti nuo sprendimų tokiais atvejais“, – kalbėjo meras, siūlydamas kolegoms išeitį – teikti projektą tarybai, kad galutinis sprendimas būtų priimtas ten, kur mažiau šališkų žmonių.

Į mero išsakytą poziciją A. Mockus replikavo: „Dėl kitų sprendimų interesų konflikto nėra, o dabar – jau interesų konfliktas atsirado.“

A. Šlimas pastebėjo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitete dirba penki mokytojai: „Jeigu visi nusišaliname…“

Diskusija dėl galimo interesų konflikto užgeso A. Mockui pagarsinus Etikos komisijos išaiškinimą, kad buvimas profsąjungos lyderiu – ne kliūtis dalyvauti priimant įstatymus.

Susigriebta dėl alternatyvaus siūlymo

Jau po to, kai buvo priimtas sprendimas projektą atmesti, susigriebta, kad nepasiūlyta nė vienos alternatyvos.

A. Mickus po Tverų gimnazijos direktorės Gitanos Kužmarskytės pasisakymo svarstė, kad buvo galima pakoreguoti sprendimo projektą – sumažinti vieno valytojos etato valomo ploto normatyvą iki 750 kv. m, ir tada teikti tarybai.

Tačiau A. Mockus primygtinai laikėsi savo: „Sprendimas priimtas – projektas atmestas. Esame jau nubalsavę. Siūlydami dar kartą balsuoti pažeisime reglamentą.“

Prie klausimo bus grįžta rudenį

Paprašyta, kad situaciją išsiaiškintų Savivaldybės teisininkė. Galiausiai vis dėlto nuskambėjo ne teisininkės komentaras, o mero A. Černeckio siūlymas: „Galime persvarstyti klausimą, niekas mums pretenzijų nepareikštų, tačiau ar verta žaisti? Geriau ramiai viską aptarti ir sprendimą priimti rudenį. Nes dabar komiteto posėdyje buvo daugiau emocijų žaidimas nei sprendimo priėmimas.“

Šį kartą A. Mockus ir kiti komiteto nariai su Savivaldybės vadovo nuomone sutiko.

Straipsnio elektroninę versiją galite rasti čia:

https://laikrastisplunge.lt/nesutiko-kad-darbo-kruvis-valytojoms-butu-padidintas/

Informacijos šaltinis:

Plungės rajono ir Rietavo krašto laikraštis „Plungė“,

2021 m. liepos 16 d.,

straipsnio autorė – Rita Stančiukienė.