Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

Savišvietos būdu įgytos kompetencijos – nauji atradimai sau

Įvairiose Europos šalyse jau yra veikiančių ir kuriamų iniciatyvų ir metodikų, susijusių su neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos funkcionavimu.

Savišvietos būdu įgytų kompetencijų įsivertinimas, įvertinimas ir pripažinimas tampa vis svarbesnis mūsų visuomenei, susiduriančiai su rimtais demografiniais iššūkiais.

Įvairaus amžiaus žmonėms, turintiems skirtingas kompetencijas, yra sudaromos sąlygos realizuoti save ne tik anksčiau įgyto išsilavinimo ribose, bet ir pagal savišvietos būdu įgytus gebėjimus įvairiose srityse, kaip automobilių remontas, siuvimas, statybos, floristika ir t.t.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) yra viena iš projekto PROFI-VNFIL partnerių, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti  šiuolaikišką, aukštos kokybės  savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos  funkcionavimą ir joje dirbančių specialistų profesinių kompetencijų stiprinimą.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpiu sukurta daug intelektinių produktų kompetencijų įvertinimo/pripažinimo srityje –  parengta savišvietos būdu įgytų  kompetencijų vertinimo bei pripažinimo metodų ir priemonių gerosios patirties Europos šalyse santrauka, sukurtas savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo elektroninis aplankas kandidatams, parengta mokymų programa specialistams, vykdantiems  savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimą bei pripažinimą.

2021 m. liepos 21-23 d. vienų iš PROFI-VNFIL projekto partnerių FORMA.AZIONE (Italija) iniciatyva Perudžos mieste, Italijoje, vyko mokymai, kuriuose dalyvavo ir projekto partneriai iš Lietuvos – LŠMPS ir Vilniaus automechnikos ir verslo mokykla.

Mokymų dalyvius su Europos identifikavimo, patvirtinimo ir sertifikavimo sistemos scenarijais supažindino Ernesto Villalba-Garcia iš Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop). Silvia Coelho iš Prekybos ir paslaugų profesinio mokymo centro (CECOA) pristatė puikiai veikiančią Portugalijos identifikavimo, patvirtinimo ir sertifikavimo sistemą. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) narė Tatjana Babrauskienė pristatė mikro-kredencialus, kaip priemonę mokymosi rezultatams ir įgytiems įgūdžiams atpažinti.

Taip pat dalyviai išgirdo Umbrijos ir Pjemonto regiono gerosios patirties pavyzdžių šioje srityje. Projekto partneriai pasidalino informacija apie kitus jų vykdomus projektus šioje srityje, kurių tikslas – savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas ir žmonių, turinčių mažiau galimybių realizuoti savo gebėjimus, integravimas į aktyvią veiklą.

Mokymų dalyviai turėjo galimybę patys išbandyti PROFI-VNFIL e-platformą, kur visi norintys gali įsivertinti savo turimas neformalias kompetencijas, o esant poreikiui, gali kreiptis į vertintojus pagalbos. Šiuo metu šioje e-platformoje galima rasti 11 sričių klausimynus, kurių pagalba kiekvienas užsiregistravęs platformos vartotojas gali įsivertinti savo turimas kompetencijas.

PROFI-VNFIL e-platformą galite rasti čia: https://portfolio.profi-vnfil.eu/lt/

Sklandžiam PROFI-VNFIL projekto įgyvendinimui sutrukdė kilusi pasaulinė pandemija, bet nepaisant to, anksčiau ar vėliau visos suplanuotos projekto veiklos buvo įgyvendintos.  Šiuo metu yra rengiamos rekomendacijos dėl neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo šio projekto partnerių šalių politikos formuotojams.

2021 m.  rugpjūčio 30 d. PROFI-VNFIL projekto partneriai Lietuvoje – LŠMPS organizuoja Vilniuje konferenciją „Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas Lietuvoje“. Renginio metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas savišvietos būdu įgytų kompetencijų temos populiarinimui, gerosios patirties pasidalinimui, Lietuvos situacijos apžvalgai bei pristatymui PROFI-VNFIL e-platformos, kaip galimybės žengti pirmą žingsnį link turimų neformalių kompetencijų pripažinimo.

Nors neformalių kompetencijų pripažinimas vis dar yra nepakankamai išgvildenta tema Lietuvoje, bet tikimės, kad PROFI-VNFIL projektas reikšmingai prisidės prie šios temos įtraukimo į švietmo politikos prioritetų grupę.