Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

LŠMPS Telšių raj. švietimo profesinėje sąjungoje – pokyčiai

Rugsėjo 19 d. Telšių r. savivaldybės administracijos salėje įvyko ataskaitinė-rinkiminė Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) Telšių rajono susivienijimo konferencija.

Dar gegužę, susijungus dviem švietimo sistemos darbuotojus vienijusioms profesinėms sąjungoms – Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinei sąjungai ir Lietuvos švietimo profesinei sąjungai – įkurta didžiausia šalyje – per dešimt tūkstančių narių burianti Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga. LMŠPS Telšių r. susivienijimas yra sudėtinė šios organizacijos dalis.

Susirinkusiuosius pasveikino ir išmintingų sprendimų palinkėjo socialinių partnerių atstovai – Telšių r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Almantas Lukavičius ir Telšių r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė.

Mokyklų ir darželių profesinių sąjungų atstovai – delegatai, išklausę susivienijimo pirmininkės Zofijos Jesinienės ataskaitą bei delegatų pasisakymus aktualiais švietimo klausimais, rajono susivienijimo pirmininkės bei prezidiumo veiklą per ataskaitinį laikotarpį įvertino teigiamai.

Ilgametei Telšių r. susivienijimo pirmininkei Z. Jesinienei nusprendus pasitraukti iš pareigų, konferencijos delegatai vadovauti susivienijimui patikėjo Linai Dijokienei, Telšių „Ateities“ progimnazijos profesinės sąjungos pirmininkei, iki šiol ėjusiai Telšių r. susivienijimo pirmininkės pavaduotojos pareigas.

„Tvirtai tikiu, jog mokytojų profsąjunginė veikla yra būtina ir netgi privaloma šiuolaikiniam pilietiškam ir apie savo mokinių ateitį mąstančiam pedagogui. Juk jei mokytojas nesuvokia, kaip svarbu suprasti savo, kaip ugdytojo, profesinę prasmę, jei negina savo pilietinių ir profesinių teisių, jei mieliau renkasi pataikūnišką poziciją, užuot drąsiai ir oriai stojęs už savo ir savo kolegų teises, kokiu pavyzdžiu tada ugdo mūsų ateitį – jaunąją kartą? Tuos, kurie spręs, kaip mes gyvensime rytoj? Šio mūsų mokytojų  profsąjunginio sąmoningumo auginimas ir plėtra yra, mano galva, pats didžiausias ir svarbiausias mūsų uždavinys“, – sakė išrinktoji LŠMPS Telšių r. susivienijimo pirmininkė L. Dijokienė, kalbėdama apie profsąjunginės veiklos iššūkius. Ji nuoširdžiai padėkojo Z. Jesinienei už perteiktą patirtį ir profsąjunginės veiklos pamokas.

Už stiprią, korektišką ir konstruktyvią socialinę partnerystę buvusiai LŠMPS Telšių r. susivienijimo pirmininkei Z. Jesinienei dėkojo konferencijos svečiai D. Mažeikienė ir A. Lukavičius ir įteikė atminimo dovaną. Nuoširdžius padėkos žodžius ir gėlių žiedus Z. Jesinienei skyrė ir kolegos – LŠMPS Telšių r. susivienijimo nariai.

LŠMPS Telšių r. susivienijimo pirmininkės pavaduotoja išrinkta Telšių lopšelio-darželio „Berželis“ profesinės sąjungos pirmininkė Aušra Jonkienė.

Konferencijos delegatai patvirtino konferencijos nutarimą bei įsipareigojo dalyvauti Telšių r. savivaldybės vykdomos švietimo politikos planavimo  ir įgyvendinimo veikloje, kaip įteisintas socialinis partneris, keliantis steigėjui atitinkamus reikalavimus.

LŠMPS Telšių raj. susivienijimo informacija