Dienos naujiena, Socialinis dialogas

LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas susitiko su Švietimo, mokslo ir sporto ministru bei Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku

Gegužės 21 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius pakvietė susitikti naująjį LŠMPS pirmininką Egidijų Milešiną aptarti tolimesnio bendradarbiavimo su ŠMSM.

Susitikime buvo pristatyta gegužės 9 d. LŠMPS Steigiamojo suvažiavimo metu priimta deklaracija, kurioje suformuluota griežta LŠMPS  narių pozicija dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje ŠMSM įsipareigojimų vykdymo. Pirmame LŠMPS Tarybos posėdyje, kuris vyks gegužės 30 d., bus įvertinta kaip ir kurios Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties nuostatos vykdomos ar nevykdomos.

Su ministru sutarta, kad šakos kolektyvinę sutartį pasirašiusių šalių pirmasis posėdis vyks birželio 6 d. Jame, vadovaujantis Sutarties 26 punktu, bus įvertintas sutarties nuostatų įgyvendinimas per praėjusius dvejus metus nuo sutarties įsigaliojimo ir pradėtos derybos dėl Sutarties atnaujinimo.

Taip pat LŠMPS pirmininkas organizacijos viziją pristatė Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkui akad. prof. E. Jovaišai. Susitikimo metu buvo taip pat pristatyta LŠMPS Steigiamajame suvažiavime delegatų priimta deklaracija. Sutarta tęsti aktyvų bendradarbiavimą su Seimo ŠMK formuojant ir įgyvendinant švietimo politiką.

LŠMPS informacija