Dienos naujiena

LŠMPS nesulaukusi atsakymų iš LR ŠMSM ministro užduoda dar daugiau klausimų į kuriuos reikalauja atsakyti nedelsiant

Balandžio 15 d. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (toliau – LŠMPS) kreipėsi į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (toliau – LR ŠMSM) su konkrečiais klausimais, kurie kaitina atmosferą ir taip neaiškumu apgaubtame švietimo sektoriuje karantino metu

LŠMPS, nesulaukusi atsakymų iš LR ŠMSM, balandžio 16 d. surengė neeilinį Tarybos posėdį, kurio metu buvo suformuluoti papildomi klausimai, į kuriuos prašoma atsakyti skubiai:

 1. Kada yra planuojama mokslo metų pabaiga? Jei yra numatyta ne viena mokslo metų pabaigos data, prašome pateikti svarstomas alternatyvas.
 2. Kaip sutrumpinti mokslo metai paveiks mokytojų darbo užmokestį, ar jis nemažės? Ar nepravestos kontaktinės valandos nebus keičiamos į privalomą darbą brandos egzaminų sesijos metu?
 3. Kaip LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra pasiruošusi lietuvių k. įskaitos laikymui, kokios yra numatytos priemonės užtikrinti įskaitos dalyvių saugumą ir objektyvų vertinimą? Ar svarstoma atsisakyti lietuvių k. įskaitos kaip perteklinės ir nereikalingos karantino metu?
 4. Kuo vadovaujantis buvo pasirinkta brandos egzaminų pradžios data – birželio 22 d.?
 5. Kuo vadovaujantis buvo sudarytas egzaminų tvarkaraštis (pvz. lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio k. (anglų, vokiečių, prancūzų k.) klausymo, skaitymo rašymo ir matematikos egzaminai suplanuoti per vieną savaitę)?
 6. Kaip esama situacija darys įtaką brandos egzaminų turiniui ir apimčiai? Ar bus keičiamos (siaurinamos) brandos egzaminų programos ir turinys?
 7. Jei yra svarstomi keli brandos egzaminų sesijos trukmės variantai, prašome pateikti alternatyvas.
 8. Kaip bus užtikrintos moksleivių lygios galimybės ruošiantis brandos egzaminams ir juos laikant?
 9. Kaip bus užtikrintos brandos egzaminų dalyvių (kandidatų ir vykdytojų) saugios ir sveikos darbo sąlygos, atsižvelgiant į epidemiologinę ir klimatinę situaciją? Kaip bus užtikrintas brandos egzaminų vykdymo koordinavimas tarp LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir savivaldybių?
 10. Kaip ir kokia tvarka planuojama atsiskaityti su brandos egzaminų vykdytojais? Ar planuojami priedai brandos egzaminų vykdytojams už kenksmingas darbo sąlygas?
 11. Kaip bus sudarytos galimybės mokytojams pasinaudoti teise į kasmetines atostogas vasaros metu?
 12. Kokių priemonių LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija imasi, kad ikimokyklinio ugdymo, neformalaus švietimo įstaigų darbuotojams nebūtų skelbiamos prastovos ar kitaip mažinamas darbo užmokestis ekstremalios situacijos metu?
 13. Ar LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paruošė, o jei neparuošė, tai ar paruoš, rekomendacijas dėl vaizdo pamokų trukmės?
 14. Kaip ketinama vykdyti Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus, įtraukiant socialinius partnerius į diskusijas aktualiais švietimo klausimais? Ar LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra pasiruošusi kolektyviniam darbo ginčui dėl teisės, jei neketina vykdyti aukščiau nurodyto įsipareigojimo?
 15. Kokių priemonių LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ketina imtis, užtikrindama Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties nuostatų įgyvendinimą?
 16. Kokių priemonių ketinama imtis siekiant užtikrinti viešojo sektoriaus finansavimą? Ar svarstomi planai mažinti švietimo finansavimą?
 17. Kada bus pateikti atsakymai į šiuos LŠMPS raštus: 2020 m. balandžio 8 d. „Dėl ikimokyklinio ugdymo pedagogų darbo ekstremalios situacijos metu“ ir 2020 m. balandžio 15 d. „Dėl sprendimų priėmimo paaiškinimo“?

LŠMPS informacija