Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

LŠMPS Klaipėdos rajono susivienijimo pirmininkų tarybos posėdis

„Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui, mokykla turi būti gyvenimas.“

                                                                                            Amerikiečių rašytojas Elbert Green Hubbart

Rugsėjo 30 dieną Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) Klaipėdos rajono susivienijimo pirmininkai rinkosi į posėdį, nes šiuo neramiu ir pakankamai įtemptu laikotarpiu reikėjo aptarti daugelį dalykų. Posėdžio dalyvius sveikino LŠMPS pirmininko pavaduotojas Ramūnas Znutas ir įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanas ilgamečiams profesinės sąjungos nariams ir pirminių organizacijų pirmininkams Verutei Nekrevičiūtei ir Vytautui Rubavičiui, kurie nuo šio rugsėjo išėjo į pensiją. Taip pat sveikinimų sulaukė ir naujai išrinkti pirminių profesinių organizacijų pirmininkai Ingrida Jančauskienė ir Ignas Kasparas.

Posėdžio metu Ramūnas Znutas informavo, kad sutarta dėl Nacionalinės kolektyvinė sutarties, kuri įsigalios nuo 2021 m. sausio 1d. Džiugu, kad sutartyje pavyko išlaikyti esamas papildomas garantijas profesinės sąjungos nariams ir dar atsirado naujas punktas, kuris sudaro sąlygas profesinės sąjungos nariams 5 dienas skirti sveikatingumui.

Posėdyje taip pat buvo aptartos problemos su kuriomis mokytojai susiduria šiuo metu. Didžiausią nerimą kelia tai, kad dar nevisose rajono mokyklose mokytojai yra susipažinę su darbo sutarčių pakeitimais ir tiksliai nežino, kokiu darbo krūviu jiems reikės dirbti šiais mokslo metais. LŠMPS Klaipėdos raj. susivienijimo pirmininkė Renata Anužienė pažadėjo informuoti rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėją Algirdą Petravičių apie susiklosčiusią situaciją.

Mokytojams nerimą kelia ir nežinia dėl nuotolinio mokymo. Mokyklos pilnai nėra pasiruošusios: nėra įrengtos darbo vietos mokytojams, trūksta kompiuterių, web kamerų, mikrofonų, skaitmeninių programų ir nėra vieningos skaitmeninės platformos visai mokyklai. Renata Anužienė pažadėjo pasikalbėti su Klaipėdos savivaldybės meru Broniumi Markausku, ar savivaldybė ruošiasi skirti papildomą finansavimą, kad būtų sudarytos mokytojams tinkamos darbo sąlygos. LŠMPS Klaipėdos raj. susivienijimo tarybos nariai priėmė sprendimą, kad  susitikime su meru kartu su susivienijimo pirmininke Renata Anužiene dalyvaus Ignas Kasparas ir Edita Girjotienė.

Pasibaigus posėdžiui, prie kavos puodelio, LŠMPS Klaipėdos raj. susivienijimo pirminių profesinių organizacijų pirmininkai pasidalino darbo patirti, pastebėjimais ir lūkesčiais.

LŠMPS Klaipėdos rajono susivienijimo informacija