Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

LŠMPS kartu su partneriais pradeda vykdyti projektą – „Pagalbos sistemos vystymas pradedantiesiems mokytojams”

Latvijos švietimo ir mokslo darbuotojų profesinė sąjunga (LIZDA), kartu su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga (LŠMPS) ir partneriais iš Lenkijos bei Čekijos, 2021 m. gruodžio 1 d. – 2024 m. sausio 31 d. vykdys Erasmus+ programą KA220-SCH – Bendradarbiavimo partnerystė bendrojo ugdymo srityje „Pagalbos sistemos vystymas pradedantiesiems mokytojams (Pagalba Mokytojams)”, projekto Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284.

Remiantis EBPO ataskaita „Švietimas iš pirmo žvilgsnio 2020”, jaunų mokytojų, kurie yra jaunesni nei 30 metų, 2018 metais dalis nebuvo didelė: Lietuvoje – 3,03%, Čekijoje – 4,06%, Latvijoje – 7,8%,  žemesniojo vidurinio lygio tik 3,66% – Lietuvoje, 7,71% – Latvijoje ir 9,42% – Čekijoje, o šie skaičiai yra žemiau EBPO vidurkio. Mokytojų senėjimo klausimas daro didelę įtaką šalių švietimo sistemoms. Naujų mokytojų pritraukimas ir parama tiems, kurie mokymo procese yra pirmus metus, kuriant pagalbos sistemą pradedantiems mokytojams, yra pagrindinė motyvacija visiems partneriams dalyvauti šiame projekte. Visoms šalims ir organizacijoms reikia geriausios praktikos, patirties, žinių perdavimo ir sklaidos.

Pagrindiniai projekto tikslai:

1) sukurti paramos sistemą pradedantiesiems mokytojams, atsižvelgiant į jų poreikius ir suinteresuotųjų šalių vizijas;

2) remti švietimo politikos formuotojus ir vykdytojus, pradedančius mokytojus, teikiant informaciją, priemones ir metodus, kaip tobulinti paramos sistemą pradedantiesiems mokytojams.

Pagrindinės projekto veiklos:

1) šalių ataskaitų apie pradedančiųjų mokytojų poreikius kiekvienoje šalyje sukūrimas, esamų pagalbos priemonių, teisės aktų, politikos, iššūkių, gerųjų praktikų, galimybių, išvadų, pasiūlymų dėl paramos sistemos pradedantiesiems mokytojams sukūrimas, pradedančiųjų mokytojų apklausos, politikos formuotojų bei vykdytojų apklausos nacionaliniu lygiu anglų ir valstybinėmis kalbomis;

2) gerųjų praktikų, iššūkių ir galimybių lyginamųjų analizių kūrimas anglų kalba;

3) pagalbos sistemos, kuri bus grindžiama intervencijos modeliais – 1 Modelis: Intervencija operatyviniu lygmeniu; 2 Modelis: Intervencija įstatymų leidybos lygmeniu; 3 Modelis: Ateities perspektyvos ir temos: esami iššūkiai, ateities žingsniai, būtini pokyčiai teisės aktuose ir suinteresuotųjų šalių vaidmenys anglų ir valstybinėmis kalbomis, pradedantiesiems mokytojams kūrimas;

4) suinteresuotųjų šalių diskusijų apie naujus skirtingus modelius, kai kiekvienoje šalyje renginyje dalyvauja ne mažiau kaip 20 dalyvių (80 dalyvių iš viso) organizavimas;

5) skaitmeninio vadovo pradedantiesiems mokytojams, apimant šias temas – mokytojo pareigos ir teisės, socialinis dialogas, mokytojų vaidmuo ateityje, minkštieji įgūdžiai, darbo aplinka su skaitmeninėmis priemonėmis, sukūrimas;

6) mokymų kurso „Profesionaliai palaikomas pradedantysis mokytojas” parengimas;

7) 3 dienų mokymų su bent 10 instruktorių, kurie ves mokymų kursą „Profesionaliai palaikomas pradedantysis mokytojas” organizavimas kiekvienoje šalyje (40 dalyvių iš viso);

8) mokymų kursų „Profesionaliai palaikomas pradedantysis mokytojas”, skirtų bent 20 pradedančiųjų mokytojų kiekvienoje šalyje (80 dalyvių iš viso), organizavimas;

9) 2 vaizdo įrašų, kurie atspindėtų temą – „Būsimas profesijos prestižas yra profesionaliai palaikomo naujojo mokytojo rankose!“ parengimas valstybinėmis kalbomis (8 vaizdo įrašai iš viso);

10) politikos rekomendacijų, skirtų paramos sistemai pradedantiesiems mokytojams vietiniu, nacionaliniu ir ES lygmeniu ir rekomendacijų, skirtų konkrečioms šalims anglų ir valstybinėmis kalbomis rengimas;

11) sklaidos veiklos: diskusijos, mokymai, baigiamoji konferencija ir straipsniai bei publikacijos apie projekto vykdymą ir pasiektus rezultatus;

12) projekto partnerių susitikimai, nacionaliniai susitikimai, diskusijos, renginiai su partneriais, ekspertais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

Projekto tikslinės grupės:

1) Pradedantieji mokytojai – mokytojai, kurie pedagoginį darbą dirba 1-5 metus;

2) Švietimo politikos formuotojai ir vykdytojai nacionaliniu ir vietiniu lygmenimis;

3) Universitetai, kurie vykdo pedagoginių studijų programas ir šių programų studentai.

Partneriai:

1) Čekijos ir Moravijos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga – https://skolskeodbory.cz/;

2) Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga – https://www.svietimoprofsajunga.lt/;

3) Lenkijos mokytojų sąjunga https://znp.edu.pl/;

4) Latvijos švietimo ir mokslo darbuotojų profesinė sąjunga – https://www.lizda.lv/

Visi projekto rezultatai bus skelbiami visų projekto partnerių internetinėse svetainėse.

Jeigu jums reikia daugiau informacijos prašome kreiptis į Ingą Puišą, projekto koordinatorę, el. paštu: inga.puisa@gmail.com arba telefonu: +370 (657) 50816.

LŠMPS informacija