Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Priminimas dėl aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis

Primename, kad Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtina darbdavio pareiga sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

Asmeninė apsaugos priemonė (AAP) – bet kuri priemonė, skirta darbuotojui turėti ar dėvėti, siekiant apsaugoti jį nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę darbuotojo saugai ir sveikatai, bei kitas šiam tikslui skirtas priedas ar reikmuo.

Darbdavys privalo savo lėšomis aprūpinti darbuotojus AAP ir užtikrinti, kad šios AAP atitiktų nustatytus reikalavimus. Kvėpavimo takų AAP (vienkartinės kaukės, respiratoriai), skirtos apsaugoti nuo kenksmingų biologinių veiksnių (nuo COVID-19 ligos plitimo), turi būti atitinkamai sertifikuotos ir paženklintos CE ženklu, kuris parodo, kad gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 2016/425 esminius saugos ir sveikatos reikalavimus ir yra tinkamas naudoti.

Asmeninių apsaugos priemonių rezervo įstaigose skaičiavimas atliekamas atsižvelgiant į:

  1. naudojamos AAP (vienkartinės medicininės kaukės, respiratoriaus) tipą;
  2. gamintojo nustatytą AAP naudojimo laiką, pavyzdžiui, vienkartinės medicininės kaukės maksimalus naudojimo laikas – 4 valandos;
  3. darbuotojų naudojančių AAP skaičių;
  4. kiekvieno darbuotojo darbo valandų skaičių;
  5. kiekvieno darbuotojo darbo dienų per mėnesį skaičių.

Pavyzdžiui, jeigu naudojamos vienkartinės medicininės kaukės, kurių maksimalus naudojimo laikas yra 4 valandos, tai dirbant 8 valandas per darbo dieną, reikia mažiausiai 2 medicininių kaukių. Atsižvelgiant į darbo dienų per mėnesį skaičių, pavyzdžiui 20 darbo dienų, vienam darbuotojui reikėtų mažiausiai 40 medicininių kaukių per vieną 20 (dvidešimties) darbo dienų mėnesį.

Esant COVID-19 ligos pavojui darbdavys taip pat turi įgyvendinti organizacines priemones (darbuotojų, lankytojų, trečiųjų asmenų ir kt. asmenų srautų valdymas, darbo nuotoliniu būdu organizavimas ir kt.) ir įdiegti kolektyvines priemones (vėdinimas, ventiliacija, valymas, dezinfekavimas ir kt.) bei aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir turėti pakankamą AAP skaičių, užtikrinantį efektyvų ir saugų darbą esant COVID-19 ligos pandemijai.

LŠMPS informacija