Darbuotojų teisių gynyba

LŠMPS informuoja, kokias galimybes turi darbuotojai

PRIMENAME: dėl visų darbdavio (įstaigos vadovo ar savivaldybės) priimamų sprendimų, kurie turi įtakos darbuotojų darbo, ekonominei ar socialinei padėčiai, turi vykti informavimo ir konsultavimosi procedūros su atitinkamu lygmeniu veikiančia PROFESINE SĄJUNGA. Jei yra galiojanti kolektyvinė sutartis, sprendimai turi būti derinami su PROFESINE SĄJUNGA.