Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

LŠMPS informuoja, kokias galimybes turi darbuotojai

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) primena, kad dėl visų darbdavio (įstaigos vadovo ar savivaldybės) priimamų sprendimų, kurie turi įtakos darbuotojų darbo, ekonominei ar socialinei padėčiai, turi vykti informavimo ir konsultavimosi procedūros su atitinkamu lygmeniu veikiančia PROFESINE SĄJUNGA. Jei yra galiojanti kolektyvinė sutartis, sprendimai turi būti derinami su PROFESINE SĄJUNGA.

LŠMPS informacija