Dienos naujiena

LŠMPS ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo profesinių organizacijų pirmininkės: nebegalime likti švietimo politikos paraštėse

Spalio 2 d. įvyko Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo profesinių organizacijų pirmininkių posėdis. LŠMPS kvietimu susitikime dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Laimutė Jankauskienė, kuri pasidalino savo įžvalgomis apie ankstyvąjį vaikų ugdymą Lietuvoje.

ŠMSM atstovės teigimu, svarbu susitarti, koks yra mūsų visų požiūris į patį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Turime suprasti, kad ankstyvasis ugdymas yra itin svarbus tolimesnei vaiko raidai ir gali nulemti, ar suaugęs jaunuolis vėliau prisidės prie Lietuvos gerovės kūrimo, ar bus priskiriamas prie tik valstybės išlaikomų piliečių. Investuodami į ankstyvąjį ugdymą investuojame į Lietuvos ateitį.

Švietimo įstatymo ar kitų teisės aktų pakeitimai, reglamentuojantys vaikų ankstyvąjį ugdymą ir jo įgyvendinimą, negali būti keičiami tik formaliai pakeičiant skaičius ar terminus, tačiau tokie rimti žingsniai ir pokyčiai turi būti pagrįsti finansais, kad netaptų tik tuščiais reikalavimais, kurių realiai įgyvendinti neįmanoma.

LŠMPS ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo profesinių organizacijų pirmininkės pasidalino savo nuogąstavimais, kad ir vėl jos jaučiasi paliekamos užribyje, darbo užmokestis 30 proc. mažesnis negu bendrojo ugdymo mokytojų, 3 nekontaktinių  valandų per savaitę neužtenka atlikti visoms veikloms (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų kūrimas, darbo su spec. poreikių vaikais programų rašymas ir įgyvendinimas, pasiruošimas vaikų ugdymui, vaikų pažangos vertinimas, dalyvavimas projektuose, pasirengimas ugdymo įstaigoje suplanuotiems renginiams ir t.t), o ir dažnai tos veiklos yra nuleidžiamos iš viršaus direktorių, kad jie galėtų prieš kolegas pasipuikuoti, kokia jų įstaiga inovatyvi, veikli ir kaip puikiai jie išpildo visus tėvų pageidavimus. Juk ŠMSM ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms pateikia rekomendacijas, kurias įstaigų vadovai paverčia pedagogams privalomomis įgyvendinti veiklomis.

LŠMPS pirmininko pavaduotojas A. Jurgelevičius priminė, kad su ŠMSM yra sutarta ir Lietuvos švietimo ir mokslo šakos sutarties atnaujintame variante įtvirtinta, kad:

– 2020 m. sausio 1 d. naikinamos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų žirklės, paliekant viršutinę ribą, mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,

– nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, suvienodinamos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelės ir panaikinamas dabar egzistuojantis darbo užmokesčio atotrūkis,

– mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, taip pat papildomai bus nustatyti atitinkamai didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai turintiems 15-20, 20-25 ir 25 ir daugiau metų darbo stažą.

Posėdžio dalyviai sutarė, kad iki š.m. lapkričio pradžios bus atliktas vidinis LŠMPS ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tyrimas, kokias funkcijas, vadovaujantis pareigybės aprašymu, atlieka ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir kiek laiko tam reikia skirti. Tokiu tyrimu siekiame rasti argumentų, kodėl bent iki 6 valandų siekiame padidinti nekontaktinių valandų skaičių per savaitę, nes dabar turimų tik 3 nekontaktinių valandų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams neužtenka, kad galėtų kokybiškai suplanuoti, pasiruošti ir įgyvendinti ugdymo procese ir bendruomenės labui numatytas veiklas, o dalį darbų tenka atlikti po darbo.

Susitikimo metu buvo išrinkta LŠMPS ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo profesinių organizacijų iniciatyvinės darbo grupės pirmininkė – Aušra Jonkienė (LŠMPS Telšių rajono susivienijimo pirmininko pavaduotoja/Telšių l.d. „Berželis“ profesinės organizacijos pirmininkė) ir pavaduotoja – Žaneta Jasiukevičienė (Marijampolės vaikų l.d. „Rūta“).

LŠMPS informacija