Dienos naujiena

Kodėl LŠMPS nepasirašė kreipimosi į švietimo bendruomenę?

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija savotiškai pasiruošė naujiesiems mokslo metams. Vietoj to, kad laiku imtųsi priemonių, kurios leistų mokiniams bei jų mokytojams saugiai grįžti į mokyklas ir atsakytų į daugybę švietimo bendruomenei kylančių klausimų, ministerijos vadovai surašė „Laišką švietimo bendruomenei“, kurį pakvietė pasirašyti įvairius švietimo bendruomenės atstovus. Tarp pakviestųjų  – ir Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga. Labai įdėmiai perskaitę siūlomą pasirašyti laišką ir pasitarę su savo nariais, kategoriškai atsisakėme dėti savo parašą po šiuo raštu.

Pagrindinė to priežastis – akivaizdus ministerijos siekis atsakomybę už nepadarytus darbus užkrauti kitiems ant pečių bei laiške dėstomų deklaracijų ir realių veiksmų nesuderinamumas.

Skaitome, pvz.: „Kiekvienas vaikas ir jo emocinė būklė pastebėta, jam padedama įveikti sunkumus. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir mokyklų administracijos skiria deramą dėmesį mokiniams, padeda įveikti nuotolinio mokymo paliktas spragas, stengiasi atliepti kiekvieno vaiko individualius poreikius ir suteikti pagalbą, kurios jam reikia“. Be jokios abejonės mokytojai ir be proginių laiškų pamokose skirs dėmesį kiekvienam mokiniui, tiek padėdami jiems užpildyti nuotolinio mokymo metu likusias žinių spragas, tiek suteikdami naujas žinias, tačiau nė žodžiu nėra užsiminta apie sąlygų, leidžiančių mokytojams sudėtingomis sąlygomis pradėti mokslo metus, sudarymą.

Jau žinoma, kad nėra skirta pakankamai lėšų įgyventi bendruosius ugdymo planus, atsisakoma skirti priemokas mokytojams už papildomą darbo krūvį, mokant mokinius hibridiniu būdu, mokytojams numatomos papildomos pareigos, susijusios su mokinių saugumo užtikrinimu COVID-19 pandemijos metu, daugelio mokyklų nepasiekė dar pavasarį žadėta mokymo įranga. Lieka daugybė neatsakytų klausimų dėl kasdienio darbo organizavimo švietimo įstaigose, o ministerija, tuo tarpu, užsiima viešųjų ryšių akcijomis.

LŠMPS, vietoj to, kad įsilietų į ministerijos diriguojamą deklaracijas giedančių chorą, gina ir gins savo narių – mokytojų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų švietimo ir mokslo darbuotojų – teisę į saugias darbo sąlygas bei teisingą apmokėjimą už darbą.