Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje LŠMPS profesinei organizacijai ir toliau vadovaus Odeta Šilinskienė

2024 m. gegužės 21 d. Joniškyje vyko Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos profesinės organizacijos, kuri priklauso LŠMPS Joniškio raj. susivienijimui, ataskaitinė – rinkiminė konferencija.

Konferencijos dalyvius sveikino LŠMPS Joniškio rajono susivienijimo pirmininkė Rasa Vaitkienė. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos profesinei organizacijai priklauso 93 šios įstaigos darbuotojai.

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos profesinės organizacijos pirmininkė Odeta Šilinskienė konferencijos dalyviams pristatė savo veiklos ataskaitą, o finansininkė Vaida Mažeikienė pateikė finansinę ataskaitą. Taip pat konferencijos metu buvo pakeisti ir patvirtinti profesinės organizacijos įstatai.

Konferencijos dalyviai Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos profesinės organizacijos pirmininke trejų metų kadencijai perrinko Odetą Šilinskienę. Taip pat buvo išrinkti nauji profesinės organizacijos komiteto ir revizijos komisijos nariai.

Po vykusių diskusijų konferencijos dalyviai priėmė nutarimus dėl klausimų, susijusių su darbuotojų darbo, ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis.

LŠMPS Joniškio raj. susivienijimo informacija