Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams nekontaktinės valandos priklauso ir vasaros laikotarpiu

Skubame sugriauti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovų kuriamą mitą, kad vasaros laikotarpiu šiose įstaigose dirbančių mokytojų darbo valandų skirstymas per savaitę yra kitoks negu visus likusius metus.

Joks teisės aktas nenumato kitokio mokytojo darbo valandų skirstymo per savaitę vasaros laikotarpiu, todėl nėra jokio teisinio pagrindo teigti, kad vasaros laikotarpiu mokytojai vykdo kažkokią kitokią veiklą ir jiems nekontaktinės valandos nepriklauso.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo (toliau – įstatymo) 5 priedo 15 punktu, mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išskyrus nurodytus šio priedo 16 punkte, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).

Vadovaujantis įstatymo 5 priedo 16 punktu, mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą mokyklose (ikimokyklinio ugdymo grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, sanatorijų mokyklose (ikimokyklinio ugdymo grupėse), sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, darbo laikas per savaitę yra 28 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).

Vadovaujantis įstatymo 5 priedo 17 punktu, meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 28 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).

LŠMPS informacija