Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinos sąlygos esant ekstremaliai situacijai Lietuvoje

Lietuvoje pasibaigus karantinui, bet esant ekstremaliai situacijai, nuo birželio 17 d. įsigaliojo nauji reikalavimai dėl neformaliojo vaikų švietimo programų, įskaitant vaikų vasaros stovyklas, taip pat ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimo.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinos sąlygos:

 1. Ugdymas organizuojamas laikantis grupių izoliacijos principo:
 • vaikai lanko nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma vengiant skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos;
 • ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje;
 • su vaikais nekontaktuoja darbuotojai į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais;
 • riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktą, jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką išlaikant saugų atstumą;
 • vaikai maitinami grupės patalpose. Jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės bendra valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma;
 • kelioms vaikų grupėms bendros veiklos neorganizuojamos. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių ar pan.) po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos.
 1. Kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.
 2. Prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę.
 3. Šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, sudaromos galimybės rankų dezinfekcijai.
 4. Vertinama visų priimamų į įstaigų vaikų sveikatos būklė.
 5. Ugdymo įstaigoje dirba tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių. Darbuotojų sveikata nuolatos stebima.
 6. Ugdymo įstaigose sudaromos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai.
 7. Kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui.
 8. Ugdymo įstaigose patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų atliekama atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVIS-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).
 9. Rekomenduojama asmenims, atlydintiems vaikus ir darbuotojams, vykdantiems vaikų priėmimą į įstaigą, dėvėti norį ir burną dengiančias priemones.

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinos sąlygos:

 1. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo:
 • vaikai dalyvautų tos pačios grupės veiklose;
 • neformaliojo vaikų švietimo veiklos vykdomos vengiant skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla.
 1. Neformaliojo vaikų švietimo veiklas organizuoti vengiant kontakto su pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką.
 2. Pateikti informaciją veiklose dalyvaujantiems vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie:
 • asmens higienos laikymosi būtinybę;
 • draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių.
 1. Neįleisti vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas ar kurie turi kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių. Nustačius, kad vaikui pasireiškė karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai, vaikas nedelsiant turi būti izoliuojamas ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.
 2. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje dirba darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių. Darbuotojų sveikata nuolatos stebima.
 3. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje sudaromos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai: tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, skystas muilas, vienkartiniai rankšluosčiai. Jeigu veiklos vykdomos vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikams, sudaryti galimybę rankų dezinfekcijai.
 4. Jei vykdant neformaliojo vaikų švietimo veiklas numatomas vaikų maitinimas, pirmenybę teikti maitinimo organizavimui veiklos vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra ir maitinimas gali būti organizuojamas tik bendrose valgymo salėse, prie vieno stalo valgyti turi būti sodinami tik tos pačios grupės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvieno maitinimo, bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma.
 5. Patalpos, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo veiklos, vėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiką naudojamos bendros patalpos Ūsalės ir pan.), po kiekvienos vaikų grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVIS-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).
 6. Rekomenduojama neformaliojo vaikų švietimo programų, įskaitant vaikų poilsio stovyklų edukacinių programų, teikėjams, vykdant veiklas patalpose, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai:

LŠMPS informacija