Dienos naujiena, Socialinis dialogas

ŠMSM ministras skelbia gerą žinią – bus skirtos papildomos lėšos išeitinių kompensacijų mokytojams mokėjimui

Birželio 17 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, dalyvaudamas Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, paskelbė gerą žinią. Pasak ministro, vasarą bus skirtos papildomos lėšos, skirtos išeitinių kompensacijų mokytojams, kurie nutraukia darbo sutartis šalių susitarimu, mokėjimui. Tokia tvarka buvo taikoma jau kelis metus (išimtis – 2019 m.), tačiau didelio mokytojų susidomėjimo ji nesulaukė. Pasak ministerijos atstovų, net ir numačius pratęsti norinčių išeiti iš mokyklos mokytojų prašymų priėmimo terminus, visos išeitinėms kompensacijoms mokėti lėšos nebuvo išnaudojamos.

Situacija pasikeitė šiemet. Visų pirma, išaugo mokyklose dirbančių garbaus amžiaus (priešpensinio ir pensinio) mokytojų skaičius. Bet esminis pokytis įvyko prasidėjus COVI-19 pandemijai, kai vyresni nei 60 metų mokytojai buvo paskelbti esantys rizikos grupėje ir atsirado rekomendacijos apriboti jų tiesioginius kontaktus su mokiniais. Nemažoje dalyje šalies ugdymo įstaigų  šios rekomendacijos buvo traktuojamos kaip draudimas vyresnio amžiaus asmeniui apskritai dirbti mokytoju. Tai buvo smarkus postūmis tokiems mokytojams apsispręsti nutraukti darbo sutartis oriomis sąlygomis, t.y. gaunant išeitines kompensacijas adekvačias jų nepertraukiamam darbo stažui vienoje mokykloje.

Likimo ironija, kad šiemet išeitinių kompensacijų mokėjimui buvo skirta gerokai mažiau lėšų nei ankstesniais metais. Ir nors informacija apie galimybę oriai baigti pedagoginę karjerą pasiekė toli gražu ne visus mokytojus, norinčių skaičius pasirodė esąs daugiau nei tris kartus didesnis, nei tikėtasi.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (toliau – LŠMPS), kurios pastangomis šios lėšos buvo numatytos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje, teisininkai sulaukė ne vienos dešimties mokytojų skundų, kad netenkinami jų prašymai nutraukti darbo sutartis šalių susitarimu. LŠMPS pirmininkas Egidijaus Milešinas susitikimuose su ministerijos atstovais kelis kartus minėjo šią problemą, kartu ragindamas ieškoti galimybių skirti papildomą finansavimą. Siūlymas buvo grindžiamas argumentu, jog nesudarius sąlygų vyresnio amžiaus mokytojams oriai išeiti iš mokyklos, visi garsiai deklaruojami siekiai kelti mokytojo profesijos prestižą bei planai sudaryti palankias sąlygas mokytojo profesiją pasirinkti jauniems žmonėms, liks neįgyvendinti. Šiandieninis ministro pareiškimas Seimo komitete rodo, kad profesinės sąjungos raginimas buvo išgirstas.

Artimiausiu metu ministerija paskelbs, kaip savivaldybes pasieks papildomai fondui skirtos lėšos, kuriomis bus finansuojamos visos išeitinės išmokos numatytos iki 2020 m. gegužės 31 d.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga ir toliau teiks informaciją bei konsultacijas mokytojams darbo sutarčių vykdymo klausimais.

LŠMPS informacija