Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

COVID-19 yra tiesioginė švietimo krizė Europoje, tačiau ilgalaikiai klausimai kelia dar didesnį nerimą

  • COVID-19 visoje Europoje sukėlė precedento neturinčią sveikatos, socialinę ir ekonominę krizę.
  • Švietimo srityje poveikis mokiniams, studentams, darbuotojams ir sistemoms yra milžiniškas. Mokytojai ir kiti švietimo darbuotojai greitai prisitaiko prie paramos savo besimokantiesiems ir jų bendruomenėms, tačiau neigiamos pasekmės švietimo kokybei ir teisingumui gali trukti daugelį metų.
  • Dar blogiau, kad ši padėtis atskleidė esminius trūkumus, susijusius su tuo, kaip Europos šalys tvarko savo viešąsias paslaugas, įskaitant švietimą. Mums reikia radikaliai permąstyti nuolat nepakankamą Europos šalių investavimą į viešąsias paslaugas.
  • ES švietimo profesinės sąjungos, atstovaujančios milijonams darbuotojų, kartu reikalauja prasmingos paramos švietimo darbuotojams ir institucijoms.

Europos švietimo profesinių sąjungų komitetas (ETUCE), atstovaujantis 132 švietimo profesinėms sąjungoms ir 11 milijonų darbuotojų 51 šalyje, turi unikalią COVID-19 krizės apžvalgą. Naujasis ETUCE pareiškimas aiškiai parodo protrūkio poveikį viešosioms švietimo sistemoms, visuomenėms ir ekonomikai visoje Europoje. Tęsiama neatidėliotina kova su virusu, todėl reikia precedento neturinčio mokyklų uždarymo ir naujos mokymo praktikos pritaikymo. Be to, dabar pradeda kilti klausimų apie ilgalaikį poveikį piliečiams, darbuotojams ir viešosioms paslaugoms. Švietimo profesinės sąjungos visoje Europoje ragina išsamiai apsvarstyti, ko mus išmokė ši krizė, ir imtis griežtų politinių bei ekonominių priemonių, siekiant sušvelninti jos katastrofiškas pasekmes švietimui ir visai visuomenei.

Vienas dalykas yra iš karto aiškus: švietimo darbuotojai vis dar stengiasi tarnauti savo bendruomenėms ir suteikti visiems mokiniams ir studentams geriausią įmanomą išsilavinimą. Taip yra nepaisant didžiulių iššūkių, susijusių su staigiu perėjimu prie nuotolinio mokymo, nepakankama ir nevienoda prieiga prie reikiamos paramos. Visų pirma, viešosios paslaugos, pvz., švietimas, dabar labiau nei bet kada susiduria su dešimtmečio mažinimo ir taupymo padariniais. Priimant sprendimus dėl biudžeto nacionaliniu ir Europos lygmeniu, mokytojai ir švietimo darbuotojai neteko lėšų, jie susiduria su personalo trūkumu ir stengiasi ištverti dabartinės krizės įtampą. Kai kuriose šalyse, po COVID-19 atsako priemonių, patys švietimo darbuotojai tampa išpuolių dėl savo darbo sutarčių ir darbuotojų teisių pažeidimo aukomis.

Gyvybiškai svarbus socialinis švietimo sistemų ir jų darbuotojų vaidmuo dabar akivaizdus visiems. Bandymai pereiti prie nuotolinio mokymo primena šeimoms tik tai, kokie yra kvalifikuoti švietimo specialistai, pabrėžiant, kad mokytojų ir besimokančiųjų sąveika yra būtina kokybiškam švietimui. Tai ypač pasakytina apie besimokančiuosius, kurių dėl specialiųjų ugdymosi poreikių ar sudėtingos namų aplinkos, neįmanoma savarankiškai nukreipti į mokymąsi su tėvų pagalbą. Daugelyje šalių kai kurios mokyklos vis dar yra atviros pagrindinei paslaugai – mokyti pažeidžiamus vaikus ir tuos, kurių tėvai vis dar dirba, todėl švietimo personalui ir jų šeimoms kyla pavojus užsikrėsti.

Švietimo darbuotojai ir jų pastangos verti plojimų, tačiau švietimo profesinės sąjungos nebus patenkintos vien tik pagyrimais ir tuščiais žodžiais. ETUCE prezidentė Christine Blower tvirtina, kad ETUCE ir jos narės organizacijos reikalauja sustiprintos švietimo darbuotojų teisių, sutarčių ir atlyginimo apsaugos. Taip pat reikalaujama skubios valstybės finansuojamos paramos švietimo darbuotojams, susidoroti su naujais iššukiais ir apginti pažeidžiamus mokinius. Ši sveikatos krizė neturi tapti kokybiško švietimo, socialinio teisingumo ar mokytojų gerovės  krize.

Pasak ETUCE prezidentės, žvelgiant į ateitį, švietimo profesinės sąjungos taip pat ragina pakeisti Europos ekonominius ir politinius prioritetus. Šiandien pasirinkti atsakymai nulems pasaulį, kuriame gyvensime rytoj. Ir tai neturi atverti durų tolesniam mūsų švietimo sistemų privatizavimui ir komercializavimui. Taupymas ir neoliberalioji švietimo politika per pastarąjį dešimtmetį padarė didžiulę žalą, sumenkindama švietimo lygybę ir patraukdama daugelį mokytojų iš šios profesijos. Panaikinkime šį dogmatišką įsitikinimą, kad rinka yra veiksmingesnis ir efektyvesnis būdas teikti gyvybiškai svarbias viešąsias paslaugas ir nutraukime sistemiškai nepakankamas investicijas į švietimą bei laipsnišką mūsų viešojo sektoriaus uždusimą.

Neatidėliotinas Europos švietimo sistemų atsakas į COVID-19 protrūkį bus signalas ateinamiems metams. Švietimo profesinės sąjungos vieningai ragina žmogaus orumą, teisingumą, solidarumą ir visuomenės poreikį iškelti aukščiau už privačių interesų godumą ar nepavykusių neoliberalių ideologijų politiką. Esame kasdienės švietimo realijos Europoje ekspertai ir esame pasirengę atlikti savo vaidmenį atkuriant vienodesnį ir tvaresnį švietimą visiems.

ETUCE informacija