Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Dėl aprūpinimo apsaugos priemonėmis

LR DK 158 str. numato, kad darbuotoju saugos ir sveikatos priemones yra finansuojamos darbdavio lešomis. LR DK 159 str. 1 d. nurodo, kad darbdaviui neaprupinus saugos priemonemis, darbuotojas gali atsisakyti dirbti ir tai nebus laikoma jo pareigu pažeidimu. Taigi, jei mokytojai ar kiti švietimo istaigos darbuotojai nebus aprupinami reikalingomis saugos priemonemis, jie tiesiog gali raštu informuoti darbdavi, kad atsisako dirbti, kol nebus tinkamai pasirupinta ju saugiomis ir sveikomis darbo salygomis.

LŠMPS informacija

 

200827_LSMPS_Aprupinimas