Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

Projektas „Eduwork.Net“ – profesinio mokymo paslaugų teikėjų ir darbo rinkos atstovų kuriamos partnerystės svarba

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), kaip viena iš partnerių, dalyvauja projekte „Eduwork.Net“, kurio siekis – užmegzti ryšius, grįstus partnerystės principu, tarp profesinio mokymo paslaugų teikėjų ir pasaulinės darbo rinkos atstovų regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu.

Projekto tikslas – ugdyti reikalingus gebėjimus, veiksmingai įgyvendinti nacionalines ir Europos profesinio mokymo ir pameistrystės strategijas bei remti profesinio mokymo paslaugų teikėjų organizuojamą profesinio mokymo studentų mobilumą užsienyje.

Projekto uždaviniai:

  1. Sukurti profesinio mokymo paslaugų teikėjų tinklą ir palengvinti keitimąsi žiniomis, nuomonėmis ir patirtimi apie politikos įgyvendinimą; dalintis gerąja profesinio mokymo pratika.
  2. Gerinti profesinio mokymo kokybę, siejant ją su darbo rinkos poreikiais.
  3. Didinti profesinio mokymo poveikį ir aktualumą besimokantiesiems ir darbdaviams.
  4. Remti tarpvalstybinį profesinio mokymo studentų mobilumą, įgyvendinant europinę profesinio mokymo politiką mokymosi rezultatų pripažinimo srityje bei naudojantis ECVET (Europos profesinio mokymo kreditų sistema).

Daugiau informacijos apie projektą ir jo partnerius galite rasti: http://www.eduwork.net/

LŠMPS informacija