Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

Pristatytos Erasmus+ projekte dalyvaujančių valstybių ataskaitos ir vyko diskusija, kodėl svarbu ir kaip padėti pradedantiems mokytojams

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), dalyvaudama įvairiuose projektuose, siekia, kartu su partneriais, sukurti kuo daugiau pridėtinės vertės sukuriančių intelektinių produktų, kurie prisidėtų prie švietimo darbuotojų darbo, ekonominių ir socialinių sąlygų gerinimo. Dėl šios priežasties LŠMPS labai svarbus vienas iš projektų kuriame šiuo metu dalyvaujame su kolegomis iš Latvijos, Lenkijos ir Čekijos – „Pagalbos sistemos vystymas pradedantiems mokytojams (Pagalba Mokytojams)“.

Vienas iš šio projekto renginių vyko 2022 m. gruodžio 16 d. Vilniuje, kurio metu susirinkusiems buvo pristatytos projekte dalyvaujančių valstybių parengtos išsamios ataskaitos, kurių tikslas – apžvelgti pradedančiųjų mokytojų situaciją darbo rinkoje ir kokie pagalbos jiems mechanizmai veikė arba vis dar veikia praktikoje. Taip pat plačiau pristatyti atliktų apklausų, kuriomis buvo siekiama įvertinti ir nustatyti vienijančias problemas su kuriomis darbo aplinkoje susiduria pradedantys mokytojai, rezultatai ir jais remiantis formuoti bendrą projekto partnerių poziciją kuriant pagalbos sistemą pradedantiems mokytojams.

Renginio metu LŠMPS pirmininko pavaduotojas Audrius Jurgelevičius, pristatydamas visų valstybių parengtas ataskaitas, kvietė dalyvius pirmiausiai įvertinti jau egzistuojančias pagalbos pradedantiems mokytojams priemones ir jų efektyvumą.

Vien Lietuvoje buvo taikytos ar vis dar taikomos 8 priemonės jaunų mokytojų pritraukimui ir išlaikymui, pvz., tikslinės stipendijos, įvairios programos, tokios, kaip „Renkuosi mokyti!”, „Būsiu mokytoju Vilniuje“ ar „Tęsk!“.

Latvijoje vykdomas mokytojų rengimo projektas „Mokymo stiprybė“, nacionalinės kampanijos „Būk mokytoju!“ rėmuose Latvijoje sukurtas vieningas laisvų darbo vietų mokyklose žemėlapis, kurį galima lebgvai rasti internete, o savivaldybės irgi savo ruožtu įmasi įvairiausių priemonių, kaip tam tikro dydžio išmoka buto nuomai, sveikatos draudimo polisai, nemokamos paslaugos sveikatai stiprinti ir t.t.

Čekijoje teisės aktai nereglamentuoja pagalbos pradedantiesiems mokytojams priemonių, bet šiuo metu kaip tik vykdomas Europos Sąjungos finansuojamas projektas „SUSY“, kurio vienas iš pagrindinių tikslų –  bendradarbiaujant su mokytojais mentoriais ir mokyklos vadovybe parengti ir peržiūrėti visapusiškos ir nuolatinės pagalbos pradedantiesiems mokytojams koncepciją.

Lenkijoje ypatingai daug pagalbos mokytojams, norintiems kelti savo kvalifikaciją ir įsitvirti švietimo sektoriuje, suteikė profesinė sąjunga ZNP, vienijanti Lenkijoje švietimo darbuotojus. Organizavo įvairius kursus ir mokymus, kuriuos vykdė pedagogikos ir socialinių paslaugų centrai. Jaunieji mokytojai Lenkijoje taip pat turi teisę gauti įvairias išmokas, susijusias su jų darbo vietos ypatumais, pvz. speciali kaimo pašalpa mokytojui, dirbančiame kaime ar miestelyje, trylikos valandų priemoka, kuriai gauti teisę nustato įstatymas, o nuo 2019 metų kiekvienas mokytojas stažuotojas, besirengiantis įgyti mokytojo, dirbančio pagal darbo sutartį, rangą, gauna vienkartinę 1000 zlotų (215 EUR) dydžio starto išmoką.

Renginio dalyviai ypatingai aktyviai įsitraukė į diskusiją, kai buvo aptariami profesinių sąjungų siūlymai dėl jaunųjų mokytojų pritraukimo ir jų išlaikymo švietimo sistemoje. Diskusijų metu buvo prieita prie išvados, kad vienas iš pagrindinių faktorių, kuris lemia, kad pradedantys mokytojai pasilieka sistemoje, yra konkurencingas darbo užmokestis. Taip pat svarbūs veiksniai – pritaikyta bei reikiamomis priemonėmis darbui aprūpinta aplinka ir kolegų požiūris į jaunąjį specialistą, pagalba jam ir patirties sklaida.

Renginio metu vykusios diskusijos pastebėjimais pasidalinsime su kitais projekto partneriais ir kartu ieškosime bendrų vardiklių, rengsime siūlymus vieningam pagalbos pradedantiems mokytojams mechanizmui ir kelsime šį probleminį klausimą švietimo politikos formuotojams, nes priešingu atveju Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Čekijos švietimo sistemos ateityje neišvengiamai susidurs su didžiule mokytojų trūkumo problema.

Su Lietuvos ataskaita galite susipažinti čia:

LT – https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2023/01/Pradedanciuju-mokytoju-situacija-Lietuvoje_LT-1.pdf

EN – https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2023/01/Novice-teachers-situation-in-Lithuania_EN-1.pdf

LŠMPS informacija