Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

Perkeliamų kompetencijų pripažinimas visoje Europoje

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), kartu su partneriais iš Austrijos, Belgijos, Lietuvos, Italijos, Prancūzijos, Lenkijos ir Norvegijos, dalyvauja Erįasmus+ projekte TRANSVAL-EU, kuris remiasi paradoksu. Viena vertus, darbdaviai vis didesnę reikšmę teikia perkeliamoms kompetencijoms. Kita vertus, perkeliamos kompetencijos yra tik numanoma esamų pripažinimo ir orientavimo procesų dalis. Atsirado poreikis, aiškiai apibrėžti neformalioje ir formalioje aplinkoje įgytų perkeliamų kompetencijų pripažinimo procesus, o išmoktas pamokas įtraukti į pripažinimo ir orientavimo politiką.

TRANSVAL-EU siūlo išbandyti novatoriškus požiūrius, kaip pripažinti neformalaus ir savarankiško mokymosi būdu įgytas perkeliamas kompetencijas bandomosiose šalyse – Austrijoje, Italijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Belgijoje.

TRANSVAL-EU siekia:

  • tobulinti perkeliamų kompetencijų mokymą;
  • tobulinti pripažinimo procesą;
  • mokyti pripažinimo/orientavimo praktikus;
  • apjungti švietimo ir užimtumo suinteresuotąsias šalis;
  • sukurti ir išbandyti naujus įrankius pripažinimo specialistams;
  • stebėti ir vertinti ekspertimento rezultatus ir poveikį praktikams ir suaugusiesiems, kuriems perkeliamos kompetencijos bus pripažintos.

Projekto partneriai sukurs ir išbandys:

  • gerosios patirties tyrimų bazę;
  • mokymo priemonių ir programų rinkinius;
  • standartizuotus pripažinimo ir/arba orientavimo specialistų kommpetencijų profilius, ypatingą dėmesį skiriant perkeliamoms kompetencijoms.

TRANSVAL-EU siekia būti vienas didžiausių Europos politikos eksperimentu perkeliamų kompetencijų įgytų neformalaus ir savarankiško mokymosi būdu pripažinimo srityje.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia: https://www.transvalproject.eu/