Dienos naujiena, Socialinis dialogas

Pasirašyta atnaujinta Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis

2021 m. lapkričio 8 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (ŠMSM) Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), kartu su kitomis švietimo darbuotojams atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis – Švietimo ir mokslo profesine sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu (LAMPSS) ir Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“, pasirašė atnaujintą Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį, kurią, Vyriausybės vardu, pasirašė Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Šių metų derybos buvo įtemptos ir sudėtingos, tačiau pavyko ŠMSM įrodyti, kad socialinis dialogas, pasitikėjimas socialiniais partneriais ir aukšto lygio tarimosi kultūra lemia konstruktyvių ir rezultatyvių sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą bei taip visos švietimo bendruomenės laukiamas reikšmingas investicijas į švietimo darbuotojų darbo sąlygų gerinimą.

LŠMPS pirmininko pavaduotojas Audrius Jurgelevičius džiaugiasi, kad nei vienas šakos kolektyvinės sutarties punktas, kuriuo buvo siekiama gerinti darbuotojų darbo, ekonomines ir socialines sąlygas, nebuvo išbrauktas. Priešingai, sutartyje įtvirtinta, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. skirti papildomai 158,4 mln. eurų mokytojų, mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų, taip pat mokslą ir studijas aptarnaujančių neakademinių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 12,49 proc.

Atnaujintoje sutartyje įtvirtintos ypatingai svarbios nuostatos profesinių sąjungų nariams, kad švietimo įstaigose darbo apmokėjimo sistema ir jos pakeitimai turi būti derinami su profesine sąjunga, o darbuotojo darbo sutartyje sulygta darbo laiko norma darbdavio iniciatyva gali būti mažinama tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu, esant objektyvioms priežastims, kurios detaliai apibrėžtos sutartyje.

Sutartyje atsirado nauja nuostata dėl dviejų papildomų apmokamu dienų profesinės sąjungos, pasirašiusios šakos kolektyvinę sutartį, nariui sveikatai gerinti, mokant už jas vidutinį jo darbo užmokestį.

Atnaujintą Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį PDF formatu galite rasti čia:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/11/2017-m.-lapkricio-22-d.-Lietuvos-svietimo-ir-mokslo-sakos-kolektyvines-sutarties-pakeitimas.pdf

ŠVIETIMO IR MOKSLO ŠAKOS KOLEKTYVINĖJE SUTARTYJE ĮTVIRTINTOS PAPILDOMOS GARANTIJOS TIK LŠMPS NARIAMS

LŠMPS informacija