Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

LŠMPS teisės centro informacija

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (toliau – LŠMPS) teisės centras informuoja:

  1. Nuo š. m. kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val., Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje skelbiamas karantinas.
  2. Karantino metu viešojo sektoriaus valstybės ir savivaldybių institucijose įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje.
  3. Stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose.
  4. Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis, visi mokytojai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu. Darbdavys turi pareigą organizuoti įstaigos darbą, pagal patvirtintą nuotolinio darbo tvarką.
  5. Vadovaujantis Profesinių sąjungų įstatymo, Nacionalinės bei Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinių sutarčių nuostatomis, savivaldybių ir švietimo bei mokslo įstaigų vadovai prieš priimdami bet kokius sprendimus, susijusius su darbuotojų darbo, socialine ar ekonomine padėtimi, privalo įvykdyti informavimo ir konsultavimo procedūras su įstaigose veikiančiomis ir LŠMPS priklausančiomis profesinėmis sąjungomis.
  6. LŠMPS supranta padėties sudėtingumą, todėl palaiko trumpesnių informavimo ir konsultavimo terminų taikymą. Darbdavio vengimas bendradarbiauti su profesine sąjunga gali būti skundžiamas darbo ginčams dėl teisės nustatyta tvarka.
  7. Jei įstaigoje nėra veikiančios profesinės sąjungos ar ji nepriklauso LŠMPS, kviečiame kreiptis dėl profesinės sąjungos įsteigimo švietimo ar mokslo įstaigoje adresu info@svietimoprofsajunga.lt

Primename, kad nustatytu karantino laikotarpiu, taisyklių nesilaikymas užtraukia administracinę, atskirais atvejais ir baudžiamą, atsakomybę.

LR Vyriausybės nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/lrv-nutarimas-del-karantino-paskelbimo/

LŠMPS informacija