Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

LŠMPS atstovai dalyvavo projekto ECO-IN baigiamojoje konferencijoje Perudžoje

2023 m. birželio 27 d. Perudžoje (Italija) vyko baigiamoji projekto ECO-IN konferencija. Joje dalyvavo visi projekto partneriai: Perudžos universitetas (Italija), Forma.Azione (Italija), ISJ Albos apskrities mokyklų inspekcija (Rumunija), Urbino universitetas „Carlo Bo“ (Italija), konsultacijų ir viešųjų reikalų įmonė „Mirada Local“ (Ispanija), bei europinis plėtros ir bendradarbiavimo fondas SOLIDAR (Belgija), taip pat ir Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), į konferenciją atsiuntusi gausią savo delegaciją.

Konferenciją pradėjo Perudžos Universiteto (projekto koordinatoriaus) bei Umbrijos regiono švietimo politikai. Projektas jiems pasirodė ypatingai svarbus, nes atvėrė akis į tai, kiek iš tikrųjų yra mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems reikalinga pagalba integruojantis į mokymo procesą. Pripažinta, kad visos priemonės, kurios gali padidinti įtraukumą švietime, yra naudingos visiems be išimties mokiniams.

Annalisa Cannoni, Europos Komisijos Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato politikos pareigūnė savo pranešime kalbėjo apie europines įtraukumo didinimo praktikas, pristatė tai reglamentuojančias Europos sąjungos direktyvas, bei tikslus, kurių siekiama įtraukiajame ugdyme Europos mąstu. Pavyzdžiui, 1 iš 5 mokinių nesugeba skaityti ir suvokti paprasto teksto ir spręsti elementarių matematinių uždavinių. Tad, su tuo susijęs tikslas būtų iki 2030 m. sumažinti žemus pasiekimus turinčių mokinių iki 15 proc.

Andrea Mangiatordi, Milano universiteto mokslininkas, savo kalboje gilinosi į sąvokos „algoritmas“ etimologiją, pristatė projekto metu sukurtą algoritmą, kurį palygino su kulinariniu receptu.

Konferencijos dalyvius ypatingai sužavėjo pranešėjo iš Naujosios Zelandijos  – Kenterberio universiteto (Naujoji Zelandija) UNESCO katedros profesoriaus David‘o Mitchell‘o –  pristatymas. Jis įtraukujį ugdymą prilygino pirštinei, kuri vienodai gerai tinka visiems penkiems skirtingiems rankos pirštams. Analogiškai, įtraukusis ugdymas turėtų būti vienodai tinkamas tiek specialių ugdymo poreikių turintiems, tiek ir visiems kitiems mokiniams. Mokslininkas taip pat pristatė savo „stebuklingąją“ įtraukiojo ugdymo formulę.

Robert Roche, Barselonos autonominio universiteto profesorius, savo pranešime pristatė projekto metu įkurtus pasitikėjimo centrus, taip pat pažymėjo, kad norint pilnai suprasti, kas yra įtraukumas (angl. inclusion), reikia turėti omeny ir „išskyrimo“ (angl. exclusion) terminą. Anot jo, norint pritaikyti ugdymą visiems reikėtų pažinti dažniausiai atskiriamas grupes ir jų poreikius. Taip pat, profesorius aptarė ir pasitikėjimu grįstų santykių kūrimo svarbą įtraukiąjame ugdyme.

Vėliau, diskusijos metu, partnerių atstovai pristatė projekto metu nuveiktus darbus savo šalyse bei aptarė su tuo susijusius iššūkius. Štai keli iš jų: kai kurie tėvai Italijoje vis dar jaučiasi nepatogiai, naudodami įtraukią (neutralią) kalbą. Lietuvos atstovė, LŠMPS projektinės veiklos vadovė Inga Puiša, paminėjo vangų mokytojų mobilumą: dėl kalbos barjero mokytojams sudėtinga megzti pažintis ir semtis patirties iš užsienio kolegų. Bet buvo ir gerų patirčių. Paklausta, kas ją labiausiai įkvėpė projekto eigoje, Rumunijos atstovė iš Albos apskrities mokyklų inspekcijos, Alina Miron, pasidžiaugė, kad savo šalyje jiems pavyko sukurti glaudų ryšį tiek su mokinių tėvais, tiek su savivaldybių atstovais ir politikos formuotojais ir suburti visus į vieną darnią bendruomenę. Barselonos autonominio universiteto psichologė Mayka Cirera  atskleidė, kad  projektas paskatino mokytojų kūrybingumą išbandyti vis kažką naujo dirbant su vaikais.

Konferencijos pabaigoje, belgų europinio plėtros ir bendradarbiavimo fondo „Solidar“ politikos pareigūnė Alexandra Matthys pristatė politines rekomendacijas projekto ECO-IN tęstinumui užtikrinti ir projekto manifestą, kurį pasirašyti gali visi, kuriems artimos projekto skatinamos vertybės.

LŠMPS atstovai projekto ECO-IN baigiamojoje konferecijoje pristatė ir Lietuvoje nuveiktus darbus su kuriais galite visi susipažinti šiame plakate:

LŠMPS pirmininko pavaduotoja ir vienos iš projekte dalyvaujančių Lietuvos mokyklų mokytoja Renata Anužienė šiame vaizdo įraše pristato Lietuvoje sukurtą pasitikėjimo centrą, kuris yra vienas iš projekto veiklų rezultatų:

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia: https://eco-in.eu/

LŠMPS informacija