Dienos naujiena

LR Vyriausybės prašo nediskriminuoti pagalbos mokiniui specialistų

Didžiausia šalyje Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) raštu pateikė siūlymą LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui Monkevičiui dėl pagalbos mokiniui specialistų skaičiaus optimizavimo.

LŠMPS, per pastarąsias dvi savaites, sulaukė beveik 200 užklausų dėl LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo, kuriuo leidžiama pasinaudoti valstybės biudžeto lėšomis darbuotojų skaičiaus optimizavimui. Lėšos skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimui.  Tačiau šia priemone negali pasinaudoti pagalbos mokiniui specialistai.

„Paprasčiau kalbant, ministras savo įsakymu skyrė lėšų darbuotojų išeitinėms kompensacijoms padengti. Tačiau į sąrašą nepateko pagalbos mokiniui specialistai. Didelė dalis šių darbuotojų yra vyresni nei 60 metų, dalis serga lėtinėmis ligomis. Todėl išaugo poreikis pagalbos mokiniui specialistams pasinaudoti valstybės teikiamomis galimybėmis darbo santykių nutraukimo atveju“, – sako LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas.

Taikyti aprašą tik mokytojams, buvo inovatyvus, tačiau a priori diskriminacinis sprendimas, kuris nesuteikė galimybės pagalbos mokiniui specialistams naudotis tokiomis pačiomis priemonėmis kaip ir mokytojams. Nors tiek vieni, tiek kiti dirba tokiomis pačiomis sąlygomis ir atlieka lygiavertes funkcijas.

„Siūlome nedelsiant išplėsti aprašą, įtraukiant pagalbos mokiniui specialistus ir atitinkamai padidinti šios priemonės finansavimą. Tokiu sprendimu užtikrintume vienodas tos pačios srities specialistų teises. Be to, natūraliai atsinaujintų pagalbos mokiniui specialistų ratas, į sistemą įsilietų jauni, aktyvūs ir veržlūs specialistai, kurie baigę studijas negauna darbo pagal specialybę“, – pabrėžia LŠMPS vadovas.

LŠMPS nuomone, tai būtų veržlus LR Vyriausybės žingsnis įgyvendinant konceptualią LŠMPS viziją 2025 bei sistemingas švietimo ir ugdymo personalo atnaujinimas.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) vienija daugiau nei 10 tūkst. narių visoje Lietuvoje ir yra didžiausia Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (LPSK) priklausanti profesinė sąjunga.

LŠMPS pranešimas spaudai