Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

Kodėl?

2020 m. gegužės 28 d. vyko Visagino savivaldybės tarybos posėdis.  Vienas iš daugelio sprendimų projektų buvo „Dėl Visagino savivaldybės neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdančių Visagino savivaldybės biudžetinių įstaigų tinklo optimizavimo koncepcijos patvirtinimo“, kurį pristatė mero pavaduotoja A. Grigienė.

Apie tai, kad mero potvarkiu sudaryta darbo grupė parengė sprendimo projektą sužinojome gegužės pradžioje perskaitę socialiniuose tinkluose.  Kodėl taip slaptai ir skubiai? Kodėl?

Nustebino darbo grupės sudėtis (9 žmonės), kurioje net keturi savivaldybės tarybos nariai ir nė vieno atstovo iš reorganizuojamų įstaigų. Bet labiausiai nustebino darbo grupės narės J. Turčaninovos, Jungtinės Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančių valstybės/savivaldybės įmonių / įstaigų profesinių sąjungų atstovybės pirmininkės, dirbančios Ignalinos atominėje elektrinėje ir visai nieko bendra neturinčios su švietimu, kandidatūra. Niekada neišdrįsčiau spręsti ugniagesių, policininkų, gydytojų,… problemų. Beje, apie Visagino profesinių sąjungų atstovybę sužinojome visai neseniai, nes mūsų profesinė sąjunga jokio kvietimo būti šitame darinyje nėra gavusi.

2019 m. rugsėjo mėnesį buvo mero potvarkiu sudaryta darbo grupė dėl Visagino teritorinės kolektyvinės sutarties, kurios sudėtyje yra ir Visagino švietimo profesinės sąjungos nariai. Sutartis taip ir nebuvo pasirašyta. O gal mes nežinome? Bet kai koncepcija buvo paviešinta, sužinojome, kad 2020 m. vasario 25 d. buvo pasirašytas Visagino savivaldybės mero ir Jungtinės Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančių valstybės/savivaldybės įmonių/įstaigų profesinių sąjungų atstovybės susitarimas. Mūsų profesinei sąjungai apie tai nieko nebuvo žinoma. Kodėl?

Beveik 15 metų esu Visagino švietimo profesinės sąjungos pirmininkė ir nepamenu, kad nebūtume informuoti apie vyksiančias mieste su švietimu susijusias reformas, kad nebūtume pakviesti į darbo grupes. Kodėl?

Visi suprantame, kad permainų reikia, bet kodėl jos turi būti tokios drastiškos, skausmingos, neišdiskutuotos, nesuderintos. Kodėl?

Karantinas ypač sunkus metas pedagogams, kurie tiek daug širdies ir jėgų įdėjo, kad vaikams būtų įdomiau, geriau, lengviau,… Pedagogai tikrai nusipelnė poilsio, bet šią vasarą reorganizuojamų įstaigų žmonės nepailsės, nes gyvens nežinioje. Kodėl?

Pasipiktinę Visagino gyventojai organizavo akcijas, rašė laiškus, kreipėsi į tarybos narius, kad būtų atidėtas koncepcijos svarstymas, bet 13 žmonių nusprendė už visus. Kodėl?

Ir dar daug Kodėl?

Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus ieškosime.

Visagino švietimo profesinės sąjungos pirmininkė

Gražina Gusakovienė