Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

Įkurta Baltijos šalių švietimo profesinių sąjungų taryba

Lapkričio 17 d. Rygoje vyko trijų Baltijos šalių švietimo profesinių sąjungų vadovų susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas bei komunikacijos vadovė Eglė Žukauskaitė, Latvijos švietimo ir mokslo darbuotojų profesinės sąjungos (LIZDA) pirmininkė Inga Vanaga bei pirmininkės pavaduotoja Irina Avdejeva ir Estijos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (EEPU) pirmininkas Reemo Voltri bei pirmininko pavaduotojas Aleksandr Tiidemann.

Dar 2019 m. gegužės 9 d. buvo pasirašytas trišalis bendradarbiavimo susitarimas, kurio pagrindu ir vyko susitikimas Rygoje, buvo pasidalinta patirtimi šiuo metu aktualiomis darbo užmokesčio ir subalansuoto darbo krūvio temomis.

Susitikimo pagrindinis akcentas – įkurta Baltijos šalių švietimo profesinių sąjunga taryba (The Baltic Council of Education Trade Unions – BCET), kurios pagrindiniai tikslai yra šie:

  • dalintis žiniomis, patirtimi, iššūkiais ir informacija organizuojant bendras švietimo veiklas;
  • vykdyti bendras veiklas bei organizuoti tarptautinius susitikimus, siekiant kartu spręsti kylančias švietimo sektoriaus problemas;
  • kurti bendras darbo grupes aktualių problemų sprendimui ir bendradarbiauti su profesinės sąjungos ekspertais, galinčiais pasidalinti patirtimi su kitais profesinės sąjungos nariais, siekiant didinti savo narių profesines žinias ir pasiekimus;
  • vykdyti bendrus projektus, padėsiančius šalims iš arčiau pažinti vienai kitos kultūrinius ypatumus;
  • kartu vykdyti tarptautinius profesinių sąjungų projektus ir būti partneriais šiuose projektuose;
  • kitų einamųjų tikslų vykdymą, kurie nenumatyti susitarime, bet aktualūs šalims.

BCET narėmis yra LŠMPS, LIZDA ir EEPU, o šios tarybos posėdžius planuojama rengti bent 2 kartus per metus rotacijos principu kiekvienoje valstybėje narėje, todėl kitas posėdis vyks kitų metų kovo mėnesį Estijoje.

BCET vienijančių švietimo profesinių sąjungų vadovai tiki, kad naujai įsteigta taryba prisidės prie Baltijos šalių švietimo sektoriaus profesinių sąjungų judėjimo stiprinimo ir efektyvaus bendradarbiavimo ne tik dalinantis patirtimi bei atstovaujant narių interesams, bet ir formuojant bendrą poziciją diskusijose su švietimo politikos formuotojais nacionaliniu lygmeniu.

Kolegos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos pripažino, kad tik veikdami kartu galime pasiekti realios pažangos ir tapti nauja ir stipria jėga profesinių sąjungų judėjime ne tik Baltijos regione, bet ir Šiaurės Europoje.

Baltijos šalių švietimo profesinių sąjungų vienybė tegul įkvepia ir tampa sėkmės istorija, kuri mus pačius motyvuotų dirbti, tobulėti ir nebijoti imtis drąsių žingsnių sprendžiant švietimo sektoriaus darbuotojų problemas šiame regione.

Susitikimo akimirkas galite rasti čia:

LŠMPS informacija