Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

Erasmus+ projeto TRANSVAL-EU mokslinės konferencijos Paryžiuje įžvalgos

2023 m. balandžio 18-19 d. daugiau nei 60 dalyvių susirinko į Erasmus+ projekto TRANSVAL-EU mokslinę konferenciją Paryžiuje, kad daugiau sužinotų apie perkeliamų kompetencijų pripažinimo Europoje dabartinį diskursą. Šioje konferencijoje Lietuvos švietimo ir mokslo profesinei sąjungai (LŠMPS) atstovavo projektinės veiklos vadovė Inga Puiša.

TRANSVAL-EU ekspertų grupė pateikė įžvalgų apie visus projekto etapus – paraiškos pagrindimą, atliktus mokslinius tyrimus ir šiuo metu baigiamus praktinius bandymus. Austrijos švietimo ir tarptautiškumo agentūros (OeAD) atstovas ir pagrindinis projekto koordinatorius Karlas Andrew Müllneris pažymėjo, kad TRANSVAL-EU projekto sėkmės paslaptis slypi keliuose dalykuose – išskirtinėje ir plačioje projekto partnerių partnerystėje, kurią sudaro 16 pilnateisių narių, tarp jų yra ir LŠMPS, bei 11 asocijuotų, ir veiksmingame valdymo ir politinių institucijų bei kitų suinteresuotųjų šalių dalyvavime visuose projekto etapuose, siekiant užtikrinti tvarių projekto rezultatų įgyvendinimą.

Europos švietimo ir socialinės politikos instituto (EIESP) direktorė, konferencijos organizatorė ir pagrindinė projekto TRANSVAL-EU tyrimo etapo – Europos pažangos ataskaitos – autorė Janet Looney, apibendrindama pagrindinius projekto rezultatus, atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu išmatuoti perkeliamus įgūdžius ir suvokti, kad nėra vieno perkeliamų įgūdžių apibrėžimo, jie yra daugialypiai ir visada priklauso nuo konteksto.

Laisvojo Briuselio universiteto (vub) profesorius Maurice’as de Greefas, kuris vadovauja projekto TRANSVAL-EU mokslinių tyrimų grupei, pasidalijo pirmosiomis įžvalgomis ir praktinių bandymų rezultatais. Jis pažymėjo, kad iš viso projekto tyrime dalyvavo 78 praktikai ir 250 kandidatų, o tai yra reikšmingas rezultatas. Pirmosios įžvalgos parodė, kad praktiniai bandymai iš tiesų turėjo didelį poveikį tiek praktikams, tiek kandidatams. Pavyzdžiui, tyrimo rezultatai parodė, kad labai padidėjo kompetencijos lygis, susijęs su perkeliamais įgūdžiais, taip pat su rekomendacijų teikimu ir vertinimu patvirtinimo proceso metu.

Jau netrukus daugiau projekto TRANSVAL-EU tyrimų įžvalgų rasite Europos mokslinių tyrimų ataskaitoje!

Š.m. gegužės 24-25 d. Stokholme, siekiant šiuos daug žadančius preliminarius projekto rezultatus įtvirtinti politikos lygmeniu, organizuojama Europos politikos konferencija „Tegul visi įgūdžiai būna matomi: perkeliamų įgūdžių pripažinimas“ į kurią susirinks politikos formuotojai iš visos Europos ir aptars, kaip ateityje Europoje bus pripažįstami įvairiapusiai įgūdžiai.

Daugiau informacijos apie projektą TRANSVAL-EU galite rasti čia: https://www.transvalproject.eu/

LŠMPS informacija