Dienos naujiena, Socialinis dialogas

Dėl Lietuvos savivaldybių taupymo mokytojų sąskaita – LŠMPS kreipimasis į LR Vyriausybę

Didžiausia šalyje Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), atlikusi Lietuvos savivaldybių apklausą ir išsiaiškinusi, jog savivaldybės sutaupo apie 50 mln. eurų ikimokyklinio ugdymo sąskaita, kreipėsi į LR Vyriausybę. Pagal galiojančius įstatymus pusę pinigų ikimokyklinio ugdymo mokytojų atlyginimams skiria LR Vyriausybė, kitą pusę privalo skirti savivaldybės.

Iš savivaldybių pateiktų duomenų paaiškėjo, jog ikimokyklinio ugdymo mokytojų sąskaita savivaldybės sutaupo apie 50 mln. eurų. Pagal galiojančius teisės aktus savivaldybės privalėtų skirti beveik 100 mln., tačiau realiai skiria tik pusę.

Preliminariais LŠMPS skaičiavimais, Lietuvoje yra apie 10 tūkst. ikimokyklinio ugdymo mokytojų. Tai reiškia, jog kiekvienas iš jų per mėnesį vidutiniškai negauna 400 eurų arba per visą Lietuvą nėra finansuojama virš 3700 ikimokyklinio ugdymo mokytojų etatų.

Apklausa atlikta po savivaldybių išreikšto noro decentralizuoti švietimo sistemos finansavimą ir visus pinigus skirti savivaldybėms tvarkytis savarankiškai.

„Vakar kreipėmės į LR Vyriausybę, ragindami keisti LR Vyriausybės nutarimą ir nebepalikti jame landų – savivaldybės švietimui pagaliau turi skirti tiek pinigų, kiek ir privalo. Kol kas panašu į tai, kad savivaldybės begėdiškai naudojasi teisės aktų spraga arba tiesiog, galimai, pažeidinėja įstatymus“, – pabrėžia LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas.

LŠMPS, atsižvelgdama į tai, kad bus keičiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), siūlo keisti Aprašo 16 punktą̨ ir jį išdėstyti taip: „16. Iš mokymo lėšų̨, skiriamų pagal Aprašą ikimokykliniam ir priešmokykliniame ugdymui, finansuojamas 20 valandų̨ per savaitę mokinių ugdymas“.

Dabartinė Aprašo 16 p. redakcija nustato, kad savivaldybėms skiriama tiksline dotacija yra draudžiama finansuoti mažiau kaip 20 valandų̨ vienos ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės ugdymą per savaitę, tačiau neužkerta kelio su tomis pačiomis valstybės lėšomis finansuoti ir iki 38,53 valandų̨ per savaitę. 

Savivaldybės naudojasi šia teisės akto spraga, neprisidėdamos visai arba prisidėdamos ne tiek, kiek numato teisės aktas.  Taip taupydamos savo biudžetų lėšas, savivaldybės mažina darbuotojų etatų skaičių ir blogina mokytojų, dirbančių ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, darbo sąlygas.

LŠMPS taip pat siūlo LR Vyriausybei per artimiausius dvejus metus palaipsniui perimti visą ikimokyklinio ugdymo finansavimą į savo rankas. Kitu atveju, situacija švietime ir toliau blogės.

Tyrimą rasite čia: https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/11/Savivaldybiu-apklausos-analize-Ikimokyklinio-ugdymo-finansavimas-Lietuvoje-2020-08-17.pdf

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) vienija daugiau nei 10 tūkst. narių visoje Lietuvoje ir yra didžiausia Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (LPSK) priklausanti profesinė sąjunga.

LŠMPS informacija