Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Dėl apsaugos priemonių naudojimo

Darbuotojų asmens saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis. Darbdavys turi užtikrinti tokį respiratorių ir kaukių kiekį, kad:

respiratoriai FFP2 ir N95 keičiami kai jie užsiteršia ir per jį tampa sunku kvėpuoti, bet ne rečiau kaip kas 8 valandas;

vienkartinės veido kaukės keičiamos kai sudrėksta, bet ne rečiau kaip kas 4 valandas.

LŠMPS informacija