Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

Antrasis tarptautinis projekto DIGITAL PR partnerių susitikimas ir jo reikšmė ateičiai

2024 m. gegužės 8-9 d. Lisabonoje, Portugalijoje įvyko antrasis tarptautinis projekto DIGITAL PR susitikimas, kuriame dalyvavo atstovai iš visų partnerių organizacijų – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC), Lietuva, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), Lietuva, Forma.Azione, Italija, Centro de formacao profissional para o comercio e afins (CECOA), Portugalija ir European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET), Belgija.

Šis susitikimas buvo labai svarbus tolimesnei projekto eigai, nes leido visiems partneriams drauge apžvelgti rengiamą Vadovą ir Priemonių rinkinį, kurie leis patyrusiems ir naujiems ekspertams įgyvendinti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo ekspertinį vertinimą, kuriame taip pat atsižvelgiama į ekologinį ir skaitmeninį perėjimą.

Svarbiausias šio susitikimo akcentas – pirmoji diena, kai prie projekto DIGITAL PR partnerių prisijungė ekspertai, atvykę iš Italijos bei Lietuvos nacionalinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo centrų, Portugalijos Profesionalaus mokymų centro (INOVINTER), Inovacijų ir socialinės plėtros instituto (KERIGMA) bei Portugalijos suaugusiųjų švietimo ir mokymo asociacijos (APEFA) ir Italijos valstybinių suaugusiųjų švietimo centrų tinklo (RIDAP) bei Italijos profesinio mokymo teikėjo (CIOFS), kad patvirtintų projekto partnerių rengiamo Vadovo turinį, taip pat kokybės sritis, sukurtas pagal projekto tarpusavio vertinimo metodologiją.

Šis seminaras leido projekto partneriams suprasti, kokius Vadovo ir Priemonių rinkinio pakeitimus reikia atlikti dinamiškame mišriame seminare, kuriame dalyviai galėjo savo patirtimi prisidėti prie internetu ir asmeniškai surinktų atsiliepimų.

Šio projekto DIGITAL PR susitikimo metu LŠMPS projektinės veiklos vadovė Inga Puiša pristatė būsimos Skaitmeninės platformos beta versiją, kuria naudosis visų projekto veiklų (tarpusavio mokymosi sesijų, seminarų, viešinimo renginių ir kt.) dalyviai, kad galėtų susipažinti su visa medžiaga, kuri bus sukurta projekto metu, ir užmegzti ryšius tolimesniam bendradarbiavimui.

Be to, projekto partneriai iš Italijos Forma.Azione visiems partneriams taip pat pristatė, kokie bus tolesni žingsniai įgyvendinant tarpusavio mokymosi veiklas, kurios bus vykdomos nacionaliniu lygmeniu Italijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje 2024 m. rugsėjo-spalio mėnesiais.

Šiame susitikime partneriai buvo KPMPC, pagrindinio projekto DIGITAL PR koordinatoriaus, informuoti apie kitas ataskaitų teikimo procedūras ir apie artimiausiais mėnesiais vykdomą veiklą, susijusią su komunikacija ir projekto sklaida už kurią yra atsakinga EfVET.

EfVET pasinaudojo šia proga ir pranešė apie DIGITAL PR LinkedIn puslapio sukūrimą, todėl jei esate profesinio mokymo teikėjas arba profesionalas, dirbantis profesinio mokymo kokybės užtikrinimo tarpusavio vertinimo srityje, būtinai sekite šį projektą.

 

LŠMPS informacija