Dienos naujiena, Socialinis dialogas

Prasidėjo derybos dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo

Birželio 6 d. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje įvyko pirmas galiojančios Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties (toliau – Sutartis) šalių derybinis susitikimas, kurio tikslas, vadovaujantis Sutarties 26 punktu, įvertinti Sutartimi priimtų įsipareigojimų vykdymą.

Sutartį pasirašiusios švietimo profesinės sąjungos – Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS), Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ – remdamosi Sutarties 20 punktu, kaip Sutarties šalis, inicijavo Sutarties sąlygų įvertinimą, pakeitimą ir papildymą.

Susitikimo metu šalys pristatė Sutarties vertinimą, apsikeitė nuomonėmis ir konstatavo, kad nevykdomi Sutarties 8.3, 8.4 ir 9.12 punktai, nes jų įgyvendinimui būtinas bendradarbiavimas su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kad būtų sukurtos teisinės prielaidos gauti kompensacines išmokas pedagoginiams darbuotojams, turintiems ne mažiau kaip 30 metų pedagoginio darbo stažą, kuriems liko ne daugiau kaip 5 metai iki teisės gauti senatvės pensiją, tačiau savo noru pasitraukiantiems iš pedagoginio darbo švietimo sektoriuje ir sukurti profesiniai fondai, numatant profesinių pensijų kaupimo šaltinius.

LŠMPS pirmininkas E. Milešinas akcentavo, kad atnaujinant derybas dėl Sutarties, svarbiausias prioritetas yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei pagalbos mokiniui specialistus liečiančių Sutarties punktų įgyvendinimas ir tobulinimas, kad didėtų jų darbo užmokestis bei gerėtų darbo sąlygos. Atkreipiame dėmesį, kad atliktų tarptautinių tyrimų rodikliai rodo, jog Lietuvoje ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skiriamas finansavimas yra nepakankamas.

Švietimo profesinių sąjungų atstovai taip pat išreiškė norą dalyvauti švietimo ir mokslo biudžeto formavime siekiant, kad sėkmingiau būtų vykdomi šakos kolektyvinėje sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai ir švietimui būtų skiriama pakankama valstybės biudžeto dalis.

Kitas posėdis numatytas birželio 13 d.

LŠMPS informacija