Dienos naujiena, Socialinis dialogas

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos iniciatyva aptartos švietimo aktualijos

Balandžio 17 d. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) vadovas Egidijus Milešinas dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos iniciatyva surengtame virtualiame pasitarime, kuriame buvo žadėta aptarti du itin aktualius visiems šalies bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams klausimus – mokslo metų pabaigos datą ir brandos egzaminų vykdymą.

Susitikime taip pat dalyvavo Prezidentūros atstovai, Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė Saulė Mačiukaitė – Žvinienė, moksleivių sąjungos prezidentė Sara Aškinytė ir švietimo, mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikštys.

Pasak LŠMPS pirmininko E. Milešino, visų pirma, nustebino tai, kad pasitarime tebuvo diskutuojama vienu žadėtu klausimu – dėl galimos mokslo metų pabaigos. Dauguma pasitarimo dalyvių pasisakė už tai, kad mokslo metai būtų tęsianti iki Bendruosiuose ugdymo planuose nustatytos datos. Pagrindinis tokio pasirinkimo argumentas – taip bus išsaugotas švietimo sistemos veiklos stabilumas ir nekenkiama ugdymo kokybei.

LŠMPS vadovas palietė ir mokytojų saugumo aspektą, nes anksčiau pabaigus ugdymo procesą, gali kilti pavojus tinkamam mokytojų darbo sutartyse esančių sąlygų vykdymui.

Pasitarime taip pat dalyvavęs švietimo, mokslo ir sporto viceministras A.Plikšnys, išgirdęs daugumos nuomonę, kad mokslo metai turi būti baigti tada, kaip tai numato ministerijos patvirtinti Bendrieji ugdymo planai, padėkojo už pareikštą nuomonę ir pažadėjo, kad į ją bus atsižvelgta priiminėjant tolesnius sprendimus. Kitą savaitę numatytas panašus pasitarimas ir dėl brandos egzaminų organizavimo.

Primename, kad LŠMPS balandžio 15 d. pareikalavo, kad švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius nedelsiant atsakytų į visą švietimo bendruomenę dominančius klausimus apie mokslo metų pabaigą, brandos egzaminų organizavimą, mokytojų socialinių garantijų užtikrinimą bei susitarimų pasiektų švietimo ir mokslo kolektyvinėje sutartyje vykdymo.

LŠMPS informacija