Lt EN
Telefonas kontaktams: +370 5 2130252
LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
www.lsmpsf.lt

Įsigaliojo nauja švietimo įstaigų vadovų veiklos tikrinimo tvarka (0)

2018 Rugpjūčio 13d.

Liepos viduryje Švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgdama į daugkartinius švietimo profesinių sąjungų siūlymus, patvirtino valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų tarnybinio patikrinimo atlikimo tvarkos aprašą. Ženklios dalies Lietuvos švietimo įstaigų vadovų nekompetencijos ar net elementaraus neatitikimo užimamoms pareigoms problemą švietimo profesinės sąjungos kėlė jau ne vienerius metus. Ši bėda ypač kontrastavo su atskirų mokyklų vadovų ir neseniai susikūrusios juos atstovaujančios profesinės sąjungos keliamais reikalavimais ženkliai didinti atlyginimus, kurie neva ne vienu atveju yra mažesni už mokytojų darbo užmokestį. Praeitais metais dėmesį į šlubuojančią švietimo įstaigų vadybą atkreipė ir šalies valdžios institucijos. Bendromis Seimo bei Prezidentūros pastangomis įstatymiškai buvo įteisintos švietimo įstaigų vadovų kadencijos ir buvo sugriežtintas jų kasmetinis veiklos vertinimas. Tačiau puikiai žinoma, kad  dinamiškoje ir daugiabriaunėje švietimo įstaigos  veikloje kone kasdien kyla konfliktai ar net krizinės situacijos, susijusios su neadekvačiais ar net antiįstatymiškais vadovo sprendimais ar kitais jo veiksmais. Iki šiol tokiais atvejais nukentėję mokyklos mokytojai ar kiti darbuotojai galėjo  tikėtis tik operatyvios profesinės sąjungos  pagalbos, o moksleivių tėvams kone vienintelė išeitis buvo kreiptis į  visuomenės informavimo priemones. Taip  būdavo, nes didžiosios dalies švietimo įstaigų – vaikų darželių, bendrojo ir neformaliojo ugdymo  mokyklų – steigėjai (įstatymiškai –  savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos) dėl įvairių priežasčių (labai dažnai susijusių su vadovų partine priklausomybe) buvo linkusios toleruoti netinkamus vadovų veiksmus ar net juos dangstyti.

Ministrės J. Petrauskienės parašu patvirtinto švietimo įstaigų vadovų tarnybinio patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo atsiradimas turėtų situaciją keisti į gerąją pusę.  Jame numatyta, jog švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dažniausiai tai savivaldybės taryba) arba meras, gavę informaciją apie tai, kad vadovas galimai padarė darbo pareigų pažeidimą, galimai yra praradęs nepriekaištingą reputaciją (ją apibrėžia Švietimo įstatymas) ar galimai yra padaręs nusikalstamą veiką, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos priima sprendimą pradėti tarnybinį patikrinimą.  Šią informaciją gali pateikti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (pvz. profesinė sąjunga), visuomenės informavimo priemonės, teisėsaugos ar kitos institucijos. Gavus minėtą informaciją, per 3 darbo dienas priimamas sprendimas pradėti tarnybinį patikrinimą, sudarant ne mažesnę kaip 3 narių komisiją. Nors nėra griežtai nustatyta kas gali būti tokios komisijos nariais, tačiau nurodyta, kad juo negali būti asmuo, dėl kurio gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas arba egzistuoja kitos aplinkybės, keliančios pagrįstų abejonių komisijos nario nešališkumu. Siekiant nevilkinti tyrimo, dokumente nurodyta, kad patikrinimas atliekamas per 20 darbo dienų nuo komisijos sudarymo dienos. Ir tik esant svarbioms priežastims tikrinimo terminas gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų. Svarbu pažymėti, kad visu tarnybinio patikrinimo laikotarpiu vadovas turi būti nušalintas nuo pareigų.

Tarnybinis patikrinimas baigiamas arba nutraukiamas komisijai surašant tarnybinio patikrinimo išvadą, kuri su kartu su visa medžiaga perduodama įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. Gavusi išvadas, savininko institucija priima vieną iš sprendimų. Tai gali būti pripažinimas, kad vadovas padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, jog jis nėra nepriekaištingos reputacijos. Taip pat galima konstatuoti, kad vadovas nepadarė šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo ir jis yra nepriekaištingos reputacijos. Jei komisija nustato galimus vadovo nusikalstamos veikos požymius, dėl tolesnio tyrimo galima kreiptis ir į teisėsaugos institucijas. Atskirais atvejais tarnybinis patikrinimas gali būti nutrauktas. Taip daroma, jei nustatoma, kad dėl gautos informacijos jau buvo atliktas tarnybinis patikrinimas ir priimtas atitinkamas sprendimas, o gautoje informacijoje nenurodoma jokių naujų aplinkybių ar faktų, kurie nebuvo tirti, ir nėra įtikinamų argumentų, jog ankstesnis sprendimas yra neteisingas arba teisėsaugos institucijos vykdo tyrimą savo ar teismas yra priėmęs sprendimą dėl vadovo padarytos nusikalstamos veikos. Savininkui priėmus nepalankų vadovui sprendimą, sprendžiama dėl jo galimybės toliau eiti pareigas Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, o kitu atveju vadovas grąžinamas į pareigas.

Tokios vadovų veiklos patikrinimo tvarkos atsiradimas rodo, kad šiandieniniai Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai, skirtingai nuo pirmtakų, ne tik kalbomis, bet ir konkrečiais veiksmais bando užtvenkti nekompetencijos, savivalės ir patyčių bangų kilimą švietimo įstaigų vadyboje. Kartu visiems švietimo įstaigos bendruomenės nariams – mokiniams, jų tėvams, mokytojams, kitiems darbuotojams – suteikiamas veiksmingas įrankis realiai dalyvauti įstaigos valdyme. Šiuo atveju, atsiranda galimybė užkirsti kelią kenksmingiems ar antiįstatymiškiems vadovo sprendimams.

 

Dokumentą rasite čia>>

LŠPS informacija

Pasidalinti:
Rašyti komentarą:
Vardas: *
El.paštas: *
Patvirtinimo kodas: *

Kol kas komentarų nėra

«Atgal
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. pašto adresą:
Lietuvos švietimo ir mokslo
profesinė sąjunga

Adresas: J. Jasinskio 9 – 413
LT - 01112 Vilnius, Lietuva
Tel./Faksas: + 370 5 2130252
El. paštas: info@svietimoprofsajunga.lt

Sprendimas:Infoluitai
© 2012 LŠMPSF. Visos teisės saugomos. Privatumo politika.