Socialinis dialogas, Susivienijimų veikla

Pasirašyta Akmenės rajono savivaldybės švietimo teritorinė kolektyvinė sutartis

2023 m. birželio 27 d. pasirašyta Akmenės rajono savivaldybės švietimo sektoriaus teritorinė kolektyvinė sutartis, tai jau 8 teritorinė kolektyvinė sutartis, kurią pasirašė Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS).

Sutartį pasirašė LŠMPS Akmenės rajono susivienijimo pirmininkas Kęstutis Norvaišas ir Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas.

Šia sutartimi susitarta dėl LŠMPS Akmenės rajono susivienijimo ir Akmenės rajono savivaldybės tarpusavio teisių ir pareigų įgyvendinimo.

Savivaldybė pagal sutartį įsipareigoja informuoti profesinę sąjungą apie planuojamus rengti teisės aktus dėl Savivaldybės mokyklų tinklo formavimo principų ir konkrečių mokyklų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo ir mokinių (vaikų) priėmimo ir pavėžėjimo į savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos, taip pat konsultuotis rengiant teisės aktų projektus dėl ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų ugdymo lėšų dalies, kurią gali perskirstyti Savivaldybė, tvarkos aprašo.

Akmenės rajono savivaldybės švietimo teritorinė kolektyvinė sutartis galios dvejus metus!

Akmenės rajono savivaldybės švietimo teritorinės kolektyvinės sutarties tekstą galite rasti čia:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2023/07/Akmenes-raj.-savivaldybes-svietimo-sektoriaus-teritorine-ks-2023-06-28.pdf

LŠMPS informacija