Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

Rasa Jasmontienė: mokytojų atlyginimai kilo kaip buvo sutarta, skundų negavome

Vasario pradžioje pirmuosius šiais metais atlyginimus gavo šalies mokytojai. Tai buvo pirmasis atsiskaitymas už darbą po to, kai pernai po streikų Vyriausybė pritarė mokytojų algų didinimui.

Naujienų portalas Etaplius.lt teiravosi Šiaulių švietimo profesinių sąjungų pirmininkės Rasos Jasmontienės ar miesto pedagogai yra patenkinti, ar savo banko sąskaitose išvydo tiek, kiek tikėjosi.

Koks tas mokytojo atlyginimo apskaičiavimo pokytis?

Per 2023 m. visuose derybiniuose posėdžiuose  buvo išsiderėtos pakankamai geros sąlygos – apmokėjimo už darbą procentas buvo padvigubintas – vietoje 2025 metams numatyto 130% vidutinio darbo užmokesčio (VDU), pavyko įtikinti LR Vyriausybę mokytojams algas kelti iki 130% VDU  jau šiemet. Todėl jau sausį pedagoginių darbuotojų atlyginimai pakilo 10%, o nuo rugsėjo kils pakartotinai tiek, kad siektų numatytąjį 130% VDU.

Kiek maždaug vidutiniškai Šiauliuose didėjo mokytojo atlyginimas? Ar mokytojai patenkinti?

Kadangi už sausį algas mokytojai gavo vasario pradžioje, informacijos apie kokį nors atlyginimų kilimo neatitikimą ar kitokius nepasitenkinimus dar nebuvo. Tačiau vertinant apskritai, Lietuvoje mokytojo profesija nėra vertinama adekvačiai to darbo svarbai ir darbo krūviams. Aišku, kad mokytojai jau 30 metų nėra patenkinti gaunamu atlygiu, nes pagal turimus darbo krūvius, ypač augančias naujas “apkrovas” (atnaujintas ugdymo turinys, įtraukusis ugdymas, vis didėjantis papildomų darbų krūvis ir kt.), vis naujas nestabdomas reformas, visuomenės lūkesčius ir spaudimą – mokytojo darbo valandos įkainis turėtų būti keleriopai didesnis.

Kokie tolesni veiksmai šiuo klausimu? Ar yra ketinama kažkaip skųsti, vėl streikuoti? O gal situacija dabar stabili?

Būtina toliau derėtis su kiekviena valdžia, Vyriausybe, politine jėga ir t.t.  Ir tai turi vykti NUOLAT ! Tą LŠMPS ir daro jau daugelį metų: kasmet turime numatytų veiksmų planą tolesniam darbui su LR Vyriausybe ir visų lygmenų valdžiomis. Pavyzdžiui, pastaraisiais mėnesiais vyksta nuolatiniai pasitarimai su ministerijos, savivaldybių, profsąjungų atstovais dėl mokytojų darbo sąlygų gerinimo savivaldybėse. Aptariamos nepakankamos savivaldos funkcijos ir galimybės teisingai ir tiksliai apmokėti visus mokytojų papildomus darbus (dabar tą įpareigoja daryti ir atnaujintas biudžetininkų darbo apmokėjimo tvarkos įstatymas).

Taip pat  gilinamasi į kitų pedagoginių darbuotojų funkcijų, pareiginių reikalavimų ir apmokėjimo santykį bei pakeitimus, atliekami tolesni tyrimai dėl mokytojams daromo psichologinio spaudimo bei kitų darbo sąlygų trikdžių.

Šiaulių susivienijimas nuolat konsultuoja mokytojus jų darbo sąlygų, darbo santykių bei bendradarbiavimo dokumentų (kolektyvinių sutarčių, darbo apmokėjimo sistemų, vidaus tvarkos taisyklių ir kt.) klausimais, padeda spręsti įstaigose kylančias problemas. Šiuo metu ŠŠPSS jungia 30 pirminių organizacijų įstaigose, turime per 500 PS narių.

Informacijos šaltinis:

Regioninių naujienų platforma „Etaplius“,

2024 m. vasario 21 d.,

straipsnio autorius – Lina Galkuvienė

Straipsnio elektroninę versiją galite rasti čia: https://etaplius.lt/naujiena/rasa-jasmontiene-mokytoju-atlyginimai-kilo-kaip-buvo-sutarta-skundu-negavome