Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

Kviečiame dalyvauti „ECO-IN” projekto apklausoje

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga, kartu su partneriais iš Italijos, Ispanijos, Rumunijos ir Belgijos, vykdo projektą „ECO-IN“, kuris siūlo sukurti novatorišką mokymo modelį, skirtą stebėti ir vertinti įtraukumo lygį pradinėse ir vidurinėse mokyklose.

„ECO-IN“ projekto tikslas – tobulinti įtraukiojo švietimo politiką ir praktiką nuo pradinės iki vidurinės mokyklos, aktyviai įtraukiant visas pagrindines švietimo suinteresuotąsias šalis, tokias kaip mokytojai, mokyklų vadovai, švietimo darbuotojai (mokykloje ir už jos ribų), tėvai ir valdžios institucijos – suteikiant jiems specialų pasiruošimą ir pagalbą, kad jie kaip komanda galėtų veikti kovojant su segregacija ir radikalizmu taip suteikiant jiems daugiau kokybinių ir kiekybinių priemonių, siekiant įgyvendinti, stebėti ir vertinti itraukties lygį mokykloje.

Vadovaudamasis moksliniais įrodymais, projektas „ECO-IN“ skatina aktyvų mokytojų, mokyklų vadovų, politikos formuotojų ir šeimų aktyvų dalyvavimą įtraukios mokyklos kūrimo procese.
Jeigu esate mokytojas, mokyklos vadovas, pagalbos mokiniui specialistas, mokinys, tėvas ar politikos formuotojas, kviečiame jus užpildyti Perudžos Universiteto (Italija) ir Urbino Carlo Bo (Italija) universiteto ekspertų parengtą klausimyną ir prisidėti prie įtraukties didinimo mokyklose.
Klausimyną rasite čia:
Daugiau informacijos apie patį projektą galite rasti čia:
LŠMPS informacija