Dienos naujiena

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė mokytojo atlyginimo skaičiuoklę nuo 2022 m. sausio 1 d.

Atlyginimų skaičiuoklę galite rasti čia:

https://www.etatinis.lt/skaiciuokle/

Nuo 2022 m. sausio 1 d. visiems bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesijos mokytojams turi būti nustatytas vienodas koeficientas.

Galiojančią Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo suvestinę redakciją galite rasti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab/NQtoipEbop?jfwid=15f66zc33s

LŠMPS informacija