Dienos naujiena

Pirmoji Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Lyderių akademijos absolventų laida

2022 m. birželio 9 d. mokymų baigimo pažymėjimais džiaugėsi pirmieji Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) Lyderių akademijos absolventai.

Vasario 3 d. startavusi LŠMPS lyderių akademija, bendradarbiaujant kartu su Nacionaline švietimo ir mokslo asociacija (NŠMA), Švietimo tyrimų ir inovacijų institutu (ŠTII) bei Mykolo Romerio universitetu (MRU), truko 6 mėnesius.

LŠMPS lyderiai iš 10 savivaldybių gilino turimas žinias ir tobulino savo kompetencijas šiomis temomis:

  • „Globalios švietimo tendencijos ir nacionaliniai švietimo iššūkiai“. (Globalus ir nacionalinis švietimo kontekstas. Lietuvos švietimas tarptautiniame kontekste. Socialinės ir ekonominės aplinkos poveikis. Dermė tarp globalių tendencijų ir lokalių poreikių.)
  • „Švietimo teisinis reguliavimas“. (Švietimo teisinis reguliavimas bei švietimo proceso organizavimas. Švietimo sistemos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Švietimo teisiniai ginčai ir jų sprendimas.)
  • „Švietimo finansų valdymas“. (Lietuvos švietimo finansavimo sistema. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų formavimas ir vykdymas. Mokyklų finansavimo tvarka. Švietimo sistemos darbuotojų darbo apmokėjimas Lietuvoje.)
  • „Švietimo duomenys ir jų panaudojimas“. (Duomenų analize grįsti švietimo sprendimai. Švietimo duomenys ir jų panaudojimo galimybės. Problemų analizė ir analitikos panaudoijimas.)
  • „Derybos ir įtakojimas“. (Derybų tipai. Skirtingi derybininkų tipai. Derybų alternatyvos, derybų technikios. Derybinių galių panaudojimas.)
  • „Ugdomasis konsultavimas“. (Kalbėjimas ir girdėjimas komandoje. Motyvacija, įtraukimas, bendravimas ir bendradarbiavimas organizacijoje.)
  • „Švietimo komunikacija ir tinklaveika“. (Vidinė ir išorinė organizacijos komunikacija.; Organizacijos stiprinimas per tinklaveiką.)

LŠMPS linki sėkmės Lyderių akademijos absolventams ir ragina juos įgytomis žiniomis dalintis su kitais bei neabejoja, kad tai tik pirma, bet tikrai nepaskutinė šios akademijos absolventų laida.

LŠMPS informacija