Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

Pasimokykime iš šios krizės! Ar Europos lyderiai pritars profesinių sąjungų raginimui pripažinti, kad sąžiningas ir aukštos kokybės švietimas yra atsigavimo po COVID-19 pagrindas?

Europos profesinės sąjungos (ETUC) ragina Europos Sąjungos vadovus susitarti ir įgyvendinti ambicingą ekonomikos gaivinimo paketą bei tenkančią naštą teisingai paskirstyti visoms šalims ir bendruomenėms. Europos švietimo profesinių sąjungų švietimo komitetas (ETUCE) palaiko šią iniciatyvą, kartu teikdamas ilgalaikę gaivinimo programą švietimo sektoriuje tiek ES, tiek ne ES šalims. Mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų darbo sąlygos ir profesinis savarankiškumas privalo būti gerbiamas, o įvairių grupių darbuotojai, mokiniai ir studentai turi gauti palaikymą, kuris yra būtinas jų klestėjimui. Pirmiausia turime reformuoti ekonominį valdymą ir stiprinti viešąsias investicijas į švietimo sistemas, pirmenybę teikiant kokybiškam švietimui, kuris turi būti prieinamas visiems, o ne privatiems interesams ir komercializavimui.

Birželio 19 d. ES vadovai vaizdo konferencijos metu aptars siūlomą ekonomikos gaivinimo planą, kurio vertė – 750 milijardų eurų. Pandemijos sukelta sveikatos krizė greitai virto socialine ir ekonomine krize ir ši situacija nebegali būti skubesnė. Šių metų pirmąjį ketvirtį ES BVP krito labiausiai per 30 metų, o dirbančiųjų skaičius sumažėjo pirmą kartą nuo 2013 m. Vien tik ES buvo atleista arba laikinai nedarbingais paskelbta beveik 60 milijonų darbuotojų. Švietimo sektorius taip pat nebuvo apsaugotas, ypač pažeidžiami darbuotojai. Kiek šių darbo vietų neteksime visam laikui, priklauso nuo politinės reakcijos į krizę.

Visoje Europoje mokytojai ir kiti švietimo sektoriaus darbuotojai dirba sunkiai ir iš visų jėgų stengiasi padėti savo mokiniams ir bendruomenėms. Savo ruožtu ETUCE ir švietimo profesinės sąjungos daug dirbo, kad padėtų mokytojams. Kaip ir kiti, dirbę priešakinėse pandemijos fronto linijose, taip ir švietimo darbuotojai pademonstravo įspūdingą prisitaikymą ir atsparumą. Dabar mums reikia ilgalaikio plano, kaip padėti ekonomikoms ir švietimo sistemoms atsigauti po šios krizės ir prisitaikyti prie naujos realybės. Jeigu viską padarysime teisingai, turime galimybę sukurti geresnę ir sąžiningesnę visuomenę dirbantiems žmonėms. Priėmę neteisingus sprendimus, rizikuojame visam laikui sunaikinti viešąsias paslaugas, įtvirtinti nelygybę ir sukurti pagrindą būsimoms ekonominėms ir politinėms krizėms. 750 milijardų eurų ES gaivinimo fondas – gyvybiškai svarbus pirmasis žingsnis. ETUCE palaiko ETUC kreipimasi į  ES lyderius, kad fondas būtų patvirtintas greitai ir laikantis visiško solidarumo, netaikant per didelių skolų ar sąlygų, kurios galėtų privesti vyriausybes į dar vieną pražūtingą taupymo bangą ir sumažinti išlaidas viešosioms paslaugoms.

Birželio 16 d. ETUCE komitetas taip pat patvirtino naują pareiškimą „Atsigavimo kelias po COVID-19 krizės“. Jame išdėstyta ilgalaikė švietimo sektoriaus atsigavimo vizija, raginant vyriausybes veikti solidariai nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Su originaliu ETUCE pareiškimu „Atsigavimo kelias po COVID-19 krizės“ galite susipažinti čia:

https://www.csee-etuce.org/en/resources/statements/3885-etuce-statement-on-the-road-to-recovery-from-the-covid-19-crisis-june-2020