Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas Lietuvoje – kaip šį procesą padaryti efektyvesnį?

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) spalio 9 d. organizavo diskusiją „Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas Lietuvoje – kaip šį procesą padaryti efektyvesnį?“.

Diskusijos metu buvo pristatytas LŠMPS vykdomas „Erasmus+“ programos projektas „Profesionalumo ir efektyvumo užtikrinimas neformalaus ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo srityje PROFI-VNFIL“, kurio pagrindinis tikslas –užtikrinti  šiuolaikišką, aukštos kokybės neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos funkcionavimą bei joje dirbančių specialistų profesinių kompetencijų stiprinimą.

Diskusijoje dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro, darbdavių ir profesinių mokyklų atstovai.

Diskusijos dalyviai pasidalino savo patirtimi neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinime. Pastebėta, kad nors šis procesas plačiajai visuomenei dar nėra labai žinomas ir siekiančių įsivertinti bei pripažinti savo kompetencijas nėra daug norinčių, tačiau Užimtumo tarnybos skiriama parama bedarbiams šį procesą pagyvino.

Diskusijos metu aptartos ir kitų šalių patirtys šioje srityje, diskutuota, kaip būtų galima patobulinti procesus Lietuvoje.

Projekto numeris 2018-1-LT01-KA202-047020 

Bendrai finansuojama pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+”

LŠMPS informacija