Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

Mokyklų reorganizacija Švenčionių rajone ir mokytojo profesijos prestižas

Šalies mokyklose baigėsi mokslo metai. Dėl pandemijos ir su ja susijusio kelis mėnesius trukusio nuotolinio mokymo, jie buvo gerokai sunkesni, tad mokytojams ir kitiems mokyklose dirbantiems darbuotojams kaip niekada reikia pailsėti. Tačiau ne visų laukia ramus poilsis. Dalis Švenčionių rajono mokytojų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojų, vos tik prasidėjus atostogoms, gavo pranešimus apie jų darbo sutarčių nutraukimą. Pirmieji tokius pranešimus gavo dirbantieji Švenčionėlių progimnazijoje bei gimnazijoje. Mokyklų direktorių – Ritos Gasparevičienės ir Daivos Veronikos Gaidamavičienės – parašais vainikuotose pranešimuose rašoma, jog abi minėtos mokyklos 2020 m. rugpjūčio 31 d. „baigs savo veiklą“ ir visas reorganizuojamų mokyklų „teises bei pareigas perims nauja įstaiga – Švenčionių r. Švenčionėlių karaliaus Mindaugo gimnazija“. Toliau dėstoma atleidimo priežastis – „dėl įstaigos reorganizavimo (veiklos pabaigos) Jūsų pareigybė yra naikinama“. Tiesa, abi direktorės paliko ir vilties kibirkštėlę, įspėjimo pabaigoje pridėjusios, jog „gali būti pasiūlytas darbas naujojoje įstaigoje“. Tačiau nei kam bus siūlomas darbas, nei kokiomis sąlygomis lieka neaišku. 

Pastaruoju metu labai daug kalbama apie būtinumą kelti mokytojo profesijos prestižą. Neabejoju, kad apie tai vienaip ar kitaip yra pasisakęs ir Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Būtent šis politikas yra įvardijamas kaip pagrindinis grandiozinio rajono mokyklų optimizavimo plano autorius. Nesigilinant į tai, kiek yra pagrįstas skubus, faktiškai ignoruojant švietimo specialistų bei moksleivių tėvų nuomonę, savivaldybės švietimo įstaigų sujungimas, sunku buvo patikėti, kad šio proceso metu bus grubiai pažeistos jose dirbančių teisės. Jei pats meras galėjo ir nežinoti, kad Darbo kodekso 51 str. 1 dalies nuostatos aiškiai nurodo, jog įstaigos sujungimas ar prijungimas negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo sutartis, apie tai jį privalėjo informuoti savivaldybės teisininkai. Tačiau paaiškėjo, kad Švenčionių rajono savivaldybės Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui Vygandui Kastanauskui tokios darbo teisės nuostatos yra sunkiai suvokiamos. Paprašytas paaiškinti abiejų Švenčionėlių mokyklų direktorių sumanymus atleisti visus reorganizuojamų mokyklų mokytojus ir darbuotojus, jis pareiškė, jog darbo sutarčių nutraukimo priežastis yra ne reorganizacija, o jų etatų naikinimas! O tai, kad etatai naikinami dėl reorganizacijos, ponui V. Kastanauskui neatrodo susiję dalykai. Dar daugiau – šis ponas leido sau pamokyti profesinės sąjungos atstovus, pareiškęs, kad „ne visi darbuotojai bus atleisti“ ir kai kuriems bus pasiūlyta dirbti toliau. Tiesa, kokiomis sąlygomis dirbs tie laimingieji, jis negalėjo atsakyti. Pasak šio teisininko, tai jau ne jo reikalas – pasiūlymus dirbti teiks „naujos įstaigos personalo administratorius“. Čia reikia prisiminti kitą to paties Darbo kodekso straipsnio dalį, kur aiškiai sakoma, jog naujam darbdaviui perėję darbo santykiai tęsiasi tokiomis pačiomis sąlygomis, o juos keisti galima tik bendraisiais pagrindais, apie tai iš anksto informavus darbuotojus raštu, nesiejant to su reorganizacija. Tačiau ir į tai Švenčionių rajono savivaldybės valdininkas užmerkė akis. 

Be abejo, šioje situacijoje Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos nariai bus teisiškai apginti. Reorganizuojamų rajono mokyklų direktoriams išsiųstas teisininkų paruoštas raštas, kuriame, remiantis Darbo kodeksu bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuota praktika, yra nurodyta, jog reorganizavimo metu egzistuojantys darbo santykiai nenutrūksta, iš jų kylančios teisės ir pareigos pereina naujajam darbdaviui, o naujasis darbdavys neturi teisės atsisakyti perimti iš darbo santykių kylančių teisių bei pareigų. Jeigu ir šie argumentai nepadės, kiekvienas profesinės sąjungos narys, kurio teisės bus pažeistos, bus nemokamai atstovaujamas visuose teisiniuose ginčuose. Visgi tokie nusikalstamai nemokšiški savivaldybės klerkų sprendimai, kuriuos nebyliai (o gal ir žinodamas?) palaimino rajono galva R. Klipčius, jau dabar padarė milžinišką žalą – yra pažeista Švietimo įstatymo numatyta mokytojo teisė dirbti pagarba grįstoje, psichologiškai ir dvasiškai saugioje aplinkoje. Apie kokį saugumą galima kalbėti, jei visą vasarą daugybė Švenčionių rajono mokytojų spėlios ar rugsėjo 1 d. jie bus atleisti, ar jiems nusišypsos „laimė“ toliau dirbti? Ar verta minėti pagarbą bei profesijos prestižą, jei mokytojams Švenčionių rajone negalioja Švietimo įstatymas ir Darbo kodeksas? 

Ir pabaigai. Rašant šį tekstą, prisiminiau prieš kiekvienus seimo rinkimus atgyjančius sumanymus plėsti savivaldos galias švietime. Kas lauktų Švenčionių rajono mokytojų, jei merui R. Klipčiui ar teisės skyriaus vedėjui V. Kastanauskui būtų suteiktos dar didesnės galios spręsti mokyklų reikalus? Kas dėtųsi kitose savivaldybėse, kuriose netrūksta savų klipčių ir kaspanauskų? Geriau net negalvoti apie tai…

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos

pirmininko pavaduotojas

Audrius Jurgelevičius

Informacija liepos 4 d. publikuota regionininėje spaudoje – Švenčionių rajono laikraštyje “Švenčionių kraštas”:

https://www.svencioniukrastas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7648:mokykl-reorganizacija-venioni-rajone-mokytojams-neteistai-teikiami-atleidimo-lapeliai&catid=915:2020-m-liepos-4-d-etadienis-nr50-1965