Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

Mokyklos be mokytojų?

Žiniasklaidoje skelbiama, kad šiuo laikotarpiu nemažai mokytojų išėjo iš darbo, paliko švietimo sistemą.

Kolektyvinėje sutartyje yra numatytas punktas, kad išskirtinai mokytojams, išeinantiems iš švietimo sistemos, gali būti išmokėta 6 vidutinių darbo užmokesčio dydžių išeitinė išmoka. Šiemet tam skirta 1 mln. 200 tūkst. eurų. Norėdami gauti šias išmokas mokytojai iki gegužės 31 d. savivaldybėms turėjo pateikti paraiškas. Savivaldybės šiuos duomenis pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Paliekančių švietimo sistemą mūsų krašte nedaug

Kiek savivaldybėje yra paliekančių švietimo sistemą pedagogų? Gal dėl buvusio ribojimo vyresniems kaip 60 metų asmenis ar dėl kitų priežasčių? Gal atsirado susigundžiusių ir gauti šešias išeitines išmokas?

Šiuos klausimus uždavėme Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos atsakingiems asmenims. Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis atsakė, kad nė vienas pedagogas iš darbo neišėjo.

Kalvarijos savivaldybėje, kaip informavo atstovė viešiesiems ryšiams Ugnė Padvelskytė, mokytojų, pateikusių prašymus išeiti iš darbo ar dėl karantino ribojimų, ar dėl kitų priežasčių, nėra.

Kaip teigė Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška, pateikę paršymus išeiti iš darbo yra 22 pedagogai – tiek pareiškė norą nutraukti sutartis.

Duomenys neoficialūs

Lietvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas „Suvalkiečiui“ sakė neturintis paliekančių švietimo sistemą pedagogų skaičių pagal savivaldybes, bet neoficialiais duomenimis, iki gegužės 31 d. visoje šalyje apie 1100 mokytojų parašę prašymus išeiti iš darbo.

„Tai kainuos valstybei apie 5 mln. eurų, taigi numatytų šiems metams lėšų neužtenka. Išeitinių išmokų fondas pagal kolektyvinę sutartį yra įsteigtas nuo 2018 metų. Jis sudarytas taip, kad 2/3 duoda valstybė, o 1/3 dalį prideda savivaldybė. Jei savivaldybė nevykdo savo įsipareigojimų ir neskiria tam pinigų, tai nevykdo ir valstybe. Šio fondo paskirtis – subalansuoti mokytojų ir mokinių skaičių šalies švietimo sistemoje. Kiek žinau, dabar tikrinamas mokytojų registras, atliekami skaičiavimai stebint, ar tie mokytojai, kurie išėjo anksčiau pasinaudodami fondo išeitine kompensacija, vėliau negrįžo į darbą – taigi tikrinama, ar fondas pasiekia jam iškeltus tikslus.“

E. Milešinas sakė žinantis, kad Vyriausybės pasitarime kalbėta, jog esant būtinybei fondui būtų skiriama papildomų lėšų.

„Pagal tai, kokius LŠMPS gavo užklausimus per pastaruosius du mėnesius, atrodo, kad didelė dalis mokytojų, ypač ikimokyklinio ugdymo, nori pasinaudoti išeitine kompensacija būtent todėl, jog yra 60 metų ar vyresni ir abejoja, ar jiems bus sudarytos galimybės dirbti. Taigi darome išvadą, kad karantino sprendimai padarė įtaką mokytojų apsisprendimui mesti darbą“, – sakė E. Milešinas.

Tiesa, dalis mopkytojų gali apsigalvoti ir atsiimti prašymus, visgi šiuo fondu pasinaudoti galima tik tada, kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu.

Gali gauti tris papildomas atostogų dienas

Profesinė sąjunga gauna nemažai paklausimų ne tik dėl socialinių garantijų, išeitinių išmokų fondo, bet ir dėl kasmetinių atostogų.

Privilėgijųturi kiekvienas profsąjungš narys, mat vadovaujantis Lietuvos nacionaline kolektyvine sutartimi ir Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvine sutartimi jiems priklauso dvi papildomos kasmetinių atostogų dienos. Šios atostogų dienos į kitus metus nepersikelia ir nesisumuoja, todėl jas būtina išnaudoti 2020 metais.

Kiap paaiškino LŠMPS pirmininkas, pirmais metais, kai buvo pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis, ten buvo formuluotė, kad visų profesinių sąjungų, kurios pasirašė sutartį, nariai turi po vieną papildomą atostogų dieną. Pernai įrašytos jau dvi dienos, ir ši formuluotė buvo perkelta į švietimo šakos kolektyvinę sutartį.

„O Marijampolės profsąjungų nariams priklauso šiemet net trys papildomos atostogų dienos. Kas tuo pasinaudoja, mes informacijos nerenkame, tai žmogaus apsisprendimo reikalas. Marijampolės savivaldybės mokytojų kolektyvinė sutartis galioja ketverius metus, taigi ir papildomas atostogas galima gauti tiek metų. Prašymo pavyzdį kiekvienas narys gali gauti iš savo profesinės sąjungos pirmininko arba tiesiogiai iš LŠMPS“, – sakė E. Milešinas.

Egzaminų vertintojų netrūksta

E. Milešinas paminėjo, kad po truputį profsąjungai jau pradeda plaukti paklausimai, kaip viskas keisis nuo rugsėjo 1 d., mat nuo tada turi būti atnaujinama darbo apmokėjimo sistema mokyklose.

Pagal paklausimus susidaro vaizdas, kad šiemet švelniau vyksta ir su egzaminų vykdymu bei vertinimu susiję reikalai. Dėl vertintojų iš viso nekilo problemų, nes skirtingai nei ankstesniais metais, šiemet norinčių vertinti egzaminus mokytojų atsirado daugiau nei reikia. E. Milešinas mano, kad tokia padėtis susijusi su tuo, jog šiemet pasiūlytas variantas šiam darbui sudaryti atskiras kiekvieno mokytojo sutartis su Nacionaline švietimo agentūra. Anksčiau sistema buvo kitokia, atskirose savivaldybėse atsiskaitymai vyko skirtingai, net vėluodavo. Šiemet aiškumo daugiau, ir mokytojasm, matyt, paprasčiau apsispręsti.

Informacijos šaltinis:

Marijampolės apskrities laikraštis „Suvalkietis“,

2020 m. birželio 20 d. numeris,

straipsnio autorė – Loreta Akelienė