Dienos naujiena

LŠMPS reiškia abejonę dėl Lietuvos higienos normų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose keitimo

Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ pakeitimo projektą, kuriuo didinamas vaikų skaičius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Kadangi higienos normos pakeitime nėra aiškiai reglamentuota, kad pakeitimai bus taikomi tik nuo karo pabėgusiems ukrainiečių vaikams, Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) reiškia abejonę, ar šiuo pakeitimu nebus bandoma spręsti ilgalaikės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problemos dėl vietų trūkumo, neskiriant tam papildomo finansavimo.

LŠMPS, siekdama išsklaidyti kilusias abejones, susitikime su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvos savivaldybių asociacija dėl higienos normų, nustatančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų skaičių grupėse, pasiūlė susitarti ir Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyti, kad:

  1. vaikų skaičius grupėje didinamas 2 vaikais tik tuoj atveju, jeigu į grupę priimami nuo karo pabėgusių ukrainiečių vaikai;
  2. mokytojams, dirbantiems su nuo karo pabėgusių ukrainiečių vaikais, pareiginės algos pastovios dalies koeficientai papildomai didinami ne mažiau nei 5 proc. jei jie dirba su 1-2 vaikais, jei grupėje lietuvių vaikų mažiau, o ukrainiečių vaikų daugiau kaip 2 vaikai, koeficientas didinamas ne mažiau nei 10 proc.;
  3. pakeitimai galioja iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

LŠMPS laukia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atsakymo dėl galimybės susitarti dėl aukščiau minėtų nuostatų šakos kolektyvinėje sutartyje.

Atsižvelgiant į tai, kad ukrainiečių vaikų ugdymui pinigai iš valstybės biudžeto jau yra skirti,  kiekviena ugdymo įstaiga savo darbo apmokėjimo sistemoje, vadovaudamasi įstatymais, privalo nustatyti, kaip juos panaudoti.

Raginame LŠMPS narius inicijuoti darbo apmokėjimų sistemų keitimą, kuriuo įstaigose būtų aiškiai ir tiksliai reglamentuojamas apmokėjimas už darbą ugdant nuo karo pabėgusių ukrainiečių vaikus.

Jeigu LŠMPS nariams nepavyktų susitarti dėl darbo apmokėjimo sistemos keitimo  – prašome mus apie tai informuoti el. paštu – info@svietimoprofsajunga.lt.

LŠMPS informacija