Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

LŠMPS profesinės sąjungos dienos Šakiuose ir Plungėje

2023 m. pradžioje Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) atnaujino jau tradicija tapusius renginius – LŠMPS profesinės sąjungos dienas, kurių metu LŠMPS vadovai, LŠMPS teisės centro specialistai, LŠMPS susivienijimų primininkai ir aktyviausi profesinės sąjungos nariai vyksta į konkretų miestą ar rajoną ir susitinka su LŠMPS nariais bei norinčiais jais tapti.

Susitikimų metu pristatome LŠMPS veiklą ir ateities planus, išklausome narių nuogąstavimus, lūkesčius, kartu ieškome problemų sprendimo būdų ir dalinamės gerąja bendradarbiavimo patirtimi su švietimo įstaigų administracijų atstovais.

LŠMPS profesinės sąjungos dienų metu tradiciškai susitinkama su miestų ar rajonų savivaldybių administracijų atstovais ir aptariama švietimo situacija, rajono švietimo darbuotojų išsakytos problemos. Susitikimų metu keliame sau tikslą susitarti dėl tolimesnio profesinės sąjungos ir savivaldybės administracijos bendradarbiavimo, kurį LŠMPS visada siekia įtvirtinti teritorine švietimo šakos kolektyvine sutartimi.

2023 m. vasario 8 d. LŠMPS komandą atvykti į Šakius pakvietė Darius Šlėderis – Šakių „Varpo“ mokyklos LŠMPS profesinės organizacijos pirmininkas.

Šio vizito metu LŠMPS atstovai taip pat aplankė ir bendravo su nariais Šakių vaikų lopšelyje – darželyje, kur daugiausiai diskutavome, kaip užtikrinti, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigoje dirbantys LŠMPS nariai galėtų pasinaudoti jiems priklausančiomis papildomomis garantijomis ir kodėl svarbu pasirašyti darbdavio lygmens kolektyvinę sutartį.

Į susitikimą su LŠMPS komanda susirinko gausus būrys mokytojų ir Šakių „Žiburio“ gimnazijoje, kuriame  supažindinome su LŠMPS veikla, kodėl naudinga priklausyti profesinei sąjungai, atsakėme į jiems kilusius įvairiausius klausimus ir diskutavome apskritai apie švietimo situaciją Lietuvos mokyklose.

Intensyvios dienos darbotvarkę vainikavo susitikimas Šakių rajono savivaldybėje su meru Edgaru Pilypaičiu, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju Dariumi Aštrausku ir rajono ugdymo įstaigų vadovais. Kaip sveikindamas svečius sakė Šakių rajono meras: „Į dialogą su socialiniais partneriais svarbu eiti iš karto, o kilusiems iššūkiams reikia ieškoti subalansuotų sprendimų“.

LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas pažymėjo, kad visose aplankytose švietimo įstaigose situacija iš pirmo žvilgsnio yra nebloga, darbuotojų problemos yra sprendžiamos. Profesinės sąjungos vadovas atkreipė dėmesį, kad būtina sudaryti finansines galimybes profesinės sąjungos nariams pasinaudoti papildomomis garantijomis, kurios yra numatytos Nacionalinėje bei Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėse sutartyse.

Diskusijos metu išaiškėjo, kad Šakių rajonui gana sėkmingai pavyksta užtikrinti švietimo pagalbos teikimą. Šiuo metu rajono švietimo pagalbos tarnyboje dirba 10 specialistų. Ši sritis yra viena iš prioritetinių, todėl užtikrintas nuolatinis ir pakankamas finansavimas, kad rajono mokiniai ir mokytojai sulauktų laiku ir kokybiškos pagalbos.

Apibendrindamas susitikimą su LŠMPS atstovais Šakių rajono meras E. Pilypaitis teigė, kad tai buvo puiki patirtis. Anot mero, itin svarbu kalbėti ta pačia kalba, siekti tų pačių tikslų, ieškoti kompromisų ir neužsiimti beprasmiu politikavimu. LŠMPS pirmininkas E. Milešinas taip pat džiaugėsi, kad Šakių rajone vystomas socialinis dialogas, socialiniai partneriai yra girdimi, į jų pastebėjimus atsižvelgiama ir problemas siekiama spręsti ieškant kompromisų.

 

2023 m. vasario 13 d. LŠMPS komanda vyko į LŠMPS profesinės sąjungos dienas Plungėje, kurias organizavo LŠMPS Plungės raj. susivienijimo pirmininkė Guoda Ačienė.

Šią dieną aplankėme LŠMPS narius net 5 švietimo įstaigose – Plungės „Babrungo“ progimnazijoje, Plungės sporto ir rekreacijos centre, Plungės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje, Plungės lopšelyje – darželyje „Rūtelė“ ir Plungės lopšelyje – darželyje „Nykštukas“.

Susitikimų metu nariams pristatyti 2022 m. LŠMPS nuveikti darbai, priminta apie jiems priklausančias papildomas garantijas, atsakyta į eilę įvairiausio pobūdžio klausimų ir surinkta informacija, kuri vėliau paskatino diskusiją rajono savivaldybėje.

Antroje dienos pusėje LŠMPS atstovai Plungės rajono savivaldybėje dalyvavo suitikime su meru Andriumi Klišoniu, Švietimo ir sporto skyriaus vedėju Gintautu Rimeikiu, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininke Vida Bondauskiene ir Plungės rajono ugdymo įstaigų vadovais.

Susitikimo metu LŠMPS vadovai atkreipė dėmesį, kad ypatingai svarbu sudaryti galimybes profesinės sąjungos nariams pasinaudoti jiems Nacionaline bei Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvine sutartimi priklausančiomis papildomomis garantijomis. Su savivaldybės atstovais diskutavome apie papildomo finansavimo galimybes, kad būtų įgyvendinti kolektyvinėse sutartyse įtvirtinti įsipareigojimai.

Išvykdamas Iš Plungės LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas dar kartą visiems priminė, kad profesinė sąjunga siekia diskutuoti, tartis ir susitarti ir palinkėjo daugiau bendrauti, kartu ieškoti problemų sprendimo kelių ir laikytis teisės aktų.

 

Nuotraukos autorė Gintarė Karmonienė

LŠMPS informacija