Susivienijimų veikla

LŠMPS gretos gausėja

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) sveikina Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Voveraitė“ profesines organizacijas tapus LŠMPS nariais.