Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

LŠMPS atstovai dalyvavo ETUCE ir EFEE projekto baigiamojoje konferencijoje Briuselyje

Spalio 14-15 dienomis Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos narės šiaulietės Daiva Paneckienė ir Rūta Balsienė dalyvavo ETUCE (Europos švietimo profesinių sąjungų komiteto) ir EFEE (Europos švietimo darbdavių federacijos)  projekto „Europos švietimo sektoriaus socialinių partnerių veikla, skatinanti veiksmingą migrantų ir pabėgėlių integraciją į švietimą“ baigiamojoje konferencijoje Briuselyje.

Dvejus metus trunkančiame projekte (2017 m. gruodžio mėn. – 2019 m. lapkričio mėn.), kurį bendrai finansuoja Europos Komisija, be pagrindinių  partnerių – Danijos, Belgijos, Kipro, Slovėnijos, Ispanijos, Serbijos, – dalyvauja ir Lietuva.

Baigiamosios projekto konferencijos tikslas buvo parengti išvadas ir rekomendacijas, kurios darys įtaką Europos švietimo politikai, užtikrinant aukštos kokybės švietimą sprendžiant pabėgėlių ir migrantų integravimo klausimus. Viso projekto veikla buvo nukreipta į įrodymų rinkimą ir teisės aktų, susijusių su migrantų ir pabėgėlių integracija į švietimą, tyrimų atlikimą, kartu nustatant, kurie metodai veikia, o kuriuos instrumentus dar reikia tobulinti. Parengta ir pristatyta tyrimų ataskaita ir vaizdo dokumentas.

Sąlygos, kurios daro didžiausią įtaką migrantų ir pabėgėlių integracijai į švietimą :

  1. Parama grindžiamas įtraukimas.
  2. Pirmosios kalbos įtaka sėkmingam ugdymui.
  3. Ištekliai ir profesinis mokytojo tobulėjimas.
  4. Bendradarbiavimas su tėvais, vietos ir platesne bendruomene.
  5. Laikinas vaikų ir šeimų statusas.
  6. Socialinio dialogo svarba.

Plačiau apie tai dokumente: https://www.csee-etuce.org/en/social-dialogue/29-european-sectoral-social-dialogue-in-education-essde/2386-essde-partners-promoting-migrant-and-refugee-integration

LŠMPS informacija