Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

Kretingoje vykusios LŠMPS profsąjungų dienos metu diskutuota apie švietimo dabartį ir ateitį

Sausio 23 d. buvo surengta jau tradicija tapusi Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) diena „Socialinis dialogas – skaidrumo ir darnių santykių pagrindas švietimo įstaigoje“, kurios iniciatoriai pasklido po viso rajono švietimo įstaigas – ir tas, kuriose veikia profsąjunga, ir tas, kurių mokytojai dar nesiryžta tapti šios organizacijos nariais.

Iš viso LŠMPS vadovų ir susivienijimų pirmininkų sudarytos trys komandos apsilankė 12-oje mūsų rajono ugdymo įstaigų Salantuose, Kūlupėnuose, Kartenoje, Darbėnuose, Vydmantuose, Jokūbave, Kretingoje. Be LŠMPS pirmininko Egidijaus Milešino, jo pavaduotojų Ramūno Znuto ir Audriaus Jurgelevičiaus, švietimo įstaigose lankėsi profsąjungos susivienijimų pirmininkai iš Jurbarko, Akmenės, Joniškio, Kauno, Mažeikių, Telšių – jie bendravo su ugdymo įstaigų bendruomenėmis, LŠMPS nariais, dalinosi gerąja praktika ir išklausė švietimo bendruomenės problemas.

„Paskui švietimiečių profsąjungas vis dar eina šleifas, kad esame susiskaldę ir nemokame priimti bendrų sprendimų. Mūsų rajone surengta LŠMPS diena ir buvo skirta tam, kad išsklaidytume šią opiniją – veikianti LŠMPS vienija keturias profesines sąjungas, be jos, veikia dar viena, ir šiandien galima drąsiai sakyti, kad jokio susiskaldymo nėra. Mūsų, LŠMPS, pranašumas – gebėjimas dirbti skandinavišku principu, kada bendravimo ir bendradarbiavimo esmė yra abipusis dialogas“, – LŠMPS Kretingos rajono susivienijimo pirmininkė Eugenija Daniuk pastebėjo, kad tose ugdymo įstaigose, kur veikia profsąjunga, tarp mokytojų ir administracijos vadovų jau vyksta dialogas, jau esama daugiau aiškumo, nes pedagogus daug greičiau pasiekia svarbi informacija, o ugdymo įstaigų vadovai profsąjungas jau laiko savo pagalbininkais, padedančiais spręsti daugybę problemų.

E. Daniuk apgailestavo, kad mūsų rajone nėra nė vienos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurios darbuotojai būtų profsąjungos nariai. „O juk LŠMPS pastangomis ir buvo pasiekta, kad realiai pakiltų ikimokyklinių įstaigų darbuotojų atlyginimai, o nuo naujų mokslo metų atlyginimai 10 proc. kils visiems švietimiečiams“, – rajono susivienijimo pirmininkė vylėsi, kad ateityje ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai įvertins narystę profesinėje sąjungoje, juolab kad LŠMPS savo veikla siekia mokytojams suteikti kuo daugiau motyvacijos – tarkim, LŠMPS nariai turi teisę į 2 papildomas apmokamų atostogų dienas.

Po vizito rajono švietimo įstaigose Kretingos rajono savivaldybėje LŠMPS vadovai, susivienijimų pirmininkai ir LŠMPS Kretingos rajono aktyvas susitiko su rajono meru Antanu Kalniumi, vicemeru Dangiru Samaliumi, administracijos direktore Jolanta Girdvaine, Švietimo skyriaus vedėja Asta Burbiene, jos pavaduotoja Daiva Traniziene, švietimo įstaigų vadovais, rajono tarybos Švietimo komiteto pirmininke Dalia Martišauskiene. LŠMPS pirmininkas E. Milešinas šiai auditorijai pristatė „LŠMPS viziją 2025“.

„Ši vizija susijusi ne vien su siekiu, kad būtų pakelti mokytojų atlyginimai. Labai svarbu – ir mokymo aplinka, švietimo įstaigos mikroklimatas, nes tai turi įtakos mokytojo darbo kokybei“, – anot E. Daniuk, LŠMPS pirmininkas ypač pasidžiaugė tomis mūsų rajono mokymo įstaigomis, kurios svečius pasitiko renovuotos, atnaujintos, tvarkingos.

“Pajūrio naujienos” informacija