Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

ETUCE Vidurio ir Rytų Europos apskrito stalo diskusijoje Prahoje pagrindinis dėmesys – mokytojo profesijos patrauklumui

2023 metų spalio 9-11 d. Europos švietimo profesinių sąjungų švietimo komiteto (ETUCE) Vidurio ir Rytų Europos apskrito stalo diskusija vyko Prahoje, kur Lietuvai atstovavo Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininko pavaduotoja Renata Anužienė.

ETUCE prezidentas Larry Flanaganas, kartu su Čekijos ir Moravijos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (ČMOS-PS) pirmininku Frantisek Dobsik, sveikindamas Prahoje susirinkusius švietimo profesinių sąjungų atstovus, pabrėžė Vidurio ir Rytų Europos apskritojo stalo susitikimo svarbą. ETUCE Europos direktorė Susan Flocken kalbėjo, kad daugiausia dėmesio skiriama sudėtingiausiems Vidurio ir Rytų Europos klausimams, ypač kreipiant dėmesį į būtinybę stiprinti socialinį dialogą, demokratiją ir profesinių sąjungų teises, taip pat gerinti švietimo sektoriaus darbuotojų darbo sąlygas.

LŠMPS pirmininko pavaduotoja, kartu su kolegėmis iš Lenkijos mokytojų sąjungos (ZNP) ir ČMOS-PS, apskrito stalo diskusijos metu pristatė vykdomą Erasmus+ projektą „Pagalbos sistemos vystymas pradedantiesiems mokytojams (Support Teachers)” ir jau pasiektus rezultatus bei padarytus apibendrinimus, kurie labai artimi daugeliui Vidurio ir Rytų Europos šalių švietimo sistemoms. Šio regiono šalys susiduria su jaunų specialistų trūkumu, švietimo bendruomenės narių senėjimo problema, nekonkurencingu darbo užmokesčiu bei vis didėjančiu mastu perdegimo sindromo mokytojų tarpe.

Taip pat vyko ETUCE solidarumo sesija, kurios metu buvo tiesiogiai bendraujama su Ukrainos švietimo ir mokslo darbuotojų profesinės sąjungos (TUESWU) pirmininku Greorgijumi Trukanovu. Jis išreiškė nuoširdžią padėką ETUCE už paramą ir finansinę pagalbą Ukrainos mokytojams. Jis supažindino su dabartine Ukrainos padėtimi ir tebesitęsiančio konflikto poveikiu švietimui.

ETUCE Europos direktorė Susan Flocken informavo Vidurio ir Rytų Europos apskrito stalo diskusijos dalyvius, kad ETUCE išreiškia solidarumą solidarumą su Izraelio ir Palestinos mokytojais ir smerkia bet kokias smurto formas bei ragina siekti taikos Izraelyje ir Palestinoje.

Vidurio ir Rytų Europos apskritojo stalo diskusijos metu buvo priimtas pareiškimas, kuriuo siekiama didinti mokytojo profesijos patrauklumą Vidurio ir Rytų Europos šalyse, pabrėžiant šiuos dalykus:

Skatinti ir stiprinti socialinį dialogą regioniniu, nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmeniu. Todėl įsipareigota:

 • pasisakyti už prasmingą socialinį dialogą ir pagarbą profesinių sąjungų vaidmeniui, kolektyvines derybas ir susitarimus tarp darbdavių ir valdžios atstovų regionuose, kad būtų užtikrintas tvarus ir kokybiškas užimtumas, tinkamos darbo sąlygos, teisingas darbo užmokestis ir perspektyvios mokytojų karjeros galimybės;
 • stiprinti socialinių partnerių vaidmenį formuojant švietimo politiką, užtikrinant kokybišką švietimo ir išsaugant demokratijos principus ir darbuotojų teises regionuose;
 • skatinti profesinių sąjunga teises, kaip esmines ir neatimamas žmogaus teises, įskaitant teisę laisvai rinktis ir streikuoti mokytojų profesijos labui.

Saugoti demokratines vertybes. Todėl įsipareigota:

 • įgalinti mokytojus ir sutelkti juos, kad būtų ginamos mokytojų teisės ir skatinami švietimo darbuotojų profesiniai poreikiai, taip prisidedant prie švietimo kokybės gerinimo visose Vidurio ir Rytų Europos šalyse;
 • skatinti demokratinį pilietiškumą ir taikos ugdymą, užtikrinant, kad mokytojai būtų pasirengę vykdyti demokratinio pilietiškumo ir taikos ugdymą, įskaitant ugdymą kritinio mąstymo, prieštaringų ir jautrių klausimų sprendimą, pozityvios ir saugios mokymosi aplinkos sukūrimą ir didinimą informuotumo apie įvairovę;
 • skatinti lygias galimybes bei įvairovę pedagoginiame darbe ir teisingą įdarbinimo politiką bei darbo sąlygas;
 • skatinti švietimo profesinių sąjungų solidarumą ir bendradarbiavimą, dalijantis įkvepiančiomis patirtimis ir iššūkiais, taip pat teikiant paramą, siekiant sukurti teisingesnę visuomenę.

Užtikrinti patrauklias ir tvarias darbo sąlygas mokytojams, dėstytojams, mokslininkams, tyrėjams ir kitiems švietimo darbuotojams. Todėl įsipareigota:

 • kovoti už sąžiningą ir orų visų mokytojų, dėstytojų, mokslininkų ir tyrėjų darbo užmokestį bei pensijas.
 • remti geresnes galimybes pradėti dirbti ir išlaikyti mokytojus, ypač pradedančiuosius, siekiant pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kartu kovojant su bandymais deprofesionalizuoti mokytojo profesiją ir skatinti mokytojų nuolatinį profesinį tobulėjimą, užtikrinant, kad jie įgytų įgūdžių, reikalingų besikeičiant švietimo reikalavimams;
 • spręsti didelio darbo krūvio ir darbo valandų problem, ieškant pusiausvyros, kuri leistų mokytojams kokybiškai mokyti ir nepatirti perdegimo;
 • pasisakyti už sveikas ir saugias darbo sąlygas, kovoti su smurtu ir priekabiavimu darbo vietoje bei remti teigiamą su darbu susijusią mokytojų psichikos sveikatą, pripažįstant didėjančių profesinių reikalavimų poveikį ir spaudimą jų darbingumui ir su darbu susijusiai sveikatai;

LŠMPS informacija